Saturni ja Pluto opositsioon

Autor: Heie Tuli
Kuupäev: 2001-10-02 15:48:29


Selle artikli kohta on 14 kommentaari!

....................................................................................................................
C.K.B 2001-10-11 00:48:58

leidsin internetist ühe texti, mis äkki siinsele raffale huvi pakub

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Astroloogilise nõustamise praktikast


Kui märgid ei peta, seisab astroloogial ees taassünd. Seda on juba pikemat aega ennustatud, aga varem näis, nagu oleks kaasaeg oma rõhutatud vajadusega ratsionaalse seletatavuse, eksperimenteeritavuse ja arvestatavuse järele, ka eluprotsesside tahtelise juhitavuse ja mõjustamise väljaarvutatavuse järele, millega paralleelselt toimus maailma demütologiseerimine, mille üle oleme nii uhked – nagu oleks see aeg astroloogia rehabiliteerimiseks äärmiselt ebasoodne. Sest eranditult loodusteadusliku orientatsiooni alusel, mis peab teaduslikuks üksnes kausaalselt mõistetavaid seoseid, peaks olema eriti kerge astroloogiat ümber lükata, mida on ka korduvalt tehtud. Ei ole küsitud, kas seejuures rakendatud meetodid uuritavale objektile sobivad – nagu see on kombeks, kui mingi teoreetilise või maailmavaatelise kontseptsiooni huvides määratakse Palmströmi viisil kindlaks, mida olla ei saa, sest seda ei tohi olla.

Üllataval kombel tuntakse astroloogia vastu kõigest hoolimata üha suuremat huvi. Ehk võime mõista seda täiskasvanuks saamise märgina, kui me ei ole tänapäeval enam nii varmad eelarvamusi üle võtma ja midagi kontrollimatult ainult sellepärast eitama, et see mõnede teadlaste kontseptsiooni ei mahu või on vastuolus üldtunnustatud tõekspidamistega. Värskendavat valmidust tegelda astroloogiaga on ilmutanud esmajoones noor põlvkond. Tänapäeval nii suure tähtsuse omandanud motivatsioonide uurimine õpetab meid arvestama igasuguses uurimistöös ka subjektiivseid faktoreid ning tunnetama indiviidist ja tema subjektiivsetest seisukohtadest sõltuvaid motiive. Ja lõpuks on astroloogia ja tema naaberalade vastu taas tärganud huvi taga ilmselt vajadus millegi sellise järele, mida teised teadmised ei paku – vajadus teadvuse piiride laiendamiseks pärimusliku sümbolite maailma kaudu, mida me siiski vist ei saa lihtsalt niisama kõrvale jätta ja ammendatuks pidada ning millel on arvatavasti jälle meile midagi öelda. Kui toimubki astroloogia taassünd, ei saa loota, et teda hakatakse sellisena, nagu teda harrastavad tänapäeval veel paljud astroloogid, tõsiselt võtma. Meie elu on muutunud, teadmised on avardunud ja nõudmised suurenenud. Järelikult peavad astroloogid omaks tunnistama uue orientatsiooni ja välja töötama oma ülesannete uue kontseptsiooni. Siin tekib hulganisti küsimusi: kas astrolooge hakatakse ametlikult välja koolitama, millised eeldused peavad tegevastroloogidel olema; milline eelharidus on siin nõutav; kas astroloogiat hakatakse taas ülikoolides õpetama; millised on astroloogia võimalused ja piirid jne? Tahaksin käsitleda praegu üht küsimust: milline funktsioon on praktiseerival astroloogil, millised on tema tegevuse võimalused ja millised ohud sellega kaasnevad.

Praktiseerival astroloogil ei ole veel selgepiirilist sotsiaalset rolli ja funktsiooni, tal – erinevalt näiteks kohtunikust, preestrist jne – ei ole veel kindlat mainet, sellepärast puudutavad kliendi ebamäärased ootused ja projitsioonid teda rohkem kui neid; mida vähem on tal selgust oma sotsiaalsest rollist, seda suurem on tema valmidus talle puuduvaid lootusi õigustada. Kui konsultant ei ole iseenda piiratusest ja oma ala piiridest teadlik, põhjustab see konsulteeritavate alusetuid lootusi ja ootusi, mida astroloog ei suuda täita. Kui aga nõustatavad on liiga naiivsed, ilma kriitikameeleta, kui nad usuvad ülemääraselt imedesse või pakatavad lapselikust ootusest, soovidest ja himudest, võivad nad nõustaja kergesti tõugata valele teele – ta hakkab tegema vastutustundetuid prognoose. Samasuguseid olukordi tuleb ette ka teistel aladel, kuid üldiselt on mujal sellest selgem ettekujutus, mida vastava ala esindajalt võib loota, mida mitte. Astroloogilise nõustamise hetkeseis ja selles osalejate psüühika tingivad sageli selle, et nõustaja paneb konsulteeritava – olles valmis liiga palju tema vastutusest enda kanda võtma – lapse rolli; teisalt võib konsulteeritav panna nõustaja kõiketeadja rolli, kelle kätesse ta on valmis oma saatust andma. Eelöeldu on võimalik vaid siis, kui ei tunta astroloogia võimalusi ja piire.

Astroloogia taassünniks on minu arvates ennekõike vaja teada astroloogiliste prognooside piire. Seda on tänapäeva astroloogidest väsimatult korranud eelkõige Thomas Ring. See tähendab, et astroloogidel peab olema mõistlik, asjakohane ettekujutus sellest, milline on tema kui nõustaja funktsioon, ning nõustatavad peavad lootma saada arukaid ja asjakohaseid vastuseid. See eeldab pikaajalist vastastikuse kasvatamise protsessi. Paljudel astroloogidel on suur kiusatus mängida – ükskõik mis motiividel – suurt maagi; väiksem ei ole ka nõustatavate valmidus vastutus ja otsuste tegemine astroloogide kaela veeretada. Mõlemad nähtused raskendavad horoskoopide tõlgenduste mõttekat kasutamist konsultatsioonidel ja teevad isegi astroloogiast lugupidavad inimesed skeptiliseks – kui just mitte astroloogia enda, siis vähemalt selle esindajate suhtes.

Kahtlemata on praeguse aja astroloogid raskes olukorras. Ühelt poolt suhtutakse neisse eitavalt, neid rünnatakse ja püütakse maha materdada, tehes seda sageli vääritute meetmetega. Astroloogide vastu astuvad välja enamasti sellised inimesed, kes ise ei ole mitte kunagi tõsiselt astroloogiaga tegelnud. Teiselt poolt tuleb neil silmitsi seista klientide eelnevalt kirjeldatud projitsioonide ja ootustega; enamasti ei taha kliendid sugugi kuulda seda, mida astroloog neile tõepoolest täie vastutustundega saab öelda, vaid ootavad oraaklit. Sellises olukorras püüavad ühed astroloogid ilmtingimata teadusemehe muljet jätta, teised aga oma maagi nimbust tugevdada.

Esimesed tahavad oma leide statistiliselt kinnitada – kompuutrid sobivad selleks suurepäraselt – ja arvavad, et suudavad võimalikult ühetähenduslike tõlgendustega tõestada astroloogia tõesisaldust. Nad tahavad saavutada võimalikult palju kontrollitavaid ´täistabamusi´. Asi võib minna nii kaugele, et nad soovitavad kliendil tõlgendused hilisemaks kontrollimiseks notari kätte anda. Kui suureks abiks statistilised uurimused mõnikord ka ei ole, ei tohiks neid kummatigi ülehinnata, hakates otsima statistiliste meetoditega kindlaks tehtavaid sarnasusi ja lihtsustavaid analoogiaid, et suurte arvudega tugevat muljet jätta, kusjuures tõlgenduse mittespetsiifilise laiahaardelisuse nimel tuuakse ohvriks sünniskeemi kordumatu individuaalsus. Siis võib teha õigustatud etteheite, et sellised prognoosid peavad paika enamiku inimeste puhul. Ei ole ju olemas lihtsalt konstellatsiooni – Marss kaheksandas majas jne –, vaid alati on tegu Marsiga jne ühe kindla inimese tervikhoroskoobis koos tema horoskoobi kõigi muude konstellatsioonidega, mille kaudu iga planeedi mõju individuaalselt modifitseeritakse, rääkimata asjadest, mida astroloogia ei saa hõlmata ja mis avaldavad modifitseerivat mõju – rass, pärilikkus jne. Minu arvates on juba orienteerumine ´täistabamusele´ – see käib pimediagnooside, eelkõige aga problemaatiliste prognoosimisvõimaluste kohta, mis peavad osutuma nende tõestuseks – väär lähtepunkt. Astroloogilise nõustamise eesmärk ei ole ju astroloogia ja / või astroloogi võimeid tõestada, vaid aidata inimesel end paremini mõista.

....................................................................................................................
C.K.B 2001-10-11 00:52:42

sry, unustasin lisada algallika. See on "Fritz Riemann
Astroloogia on eluabi õpetus". Pole ise lugend, aga nüüd tekkis huvi, lähen poodi tsekkama.

....................................................................................................................
Pets 2001-11-03 01:35:09

ma arvan et sa C.K.B. oled vastik õline pederast kui sa siukest pikka teksti viitsid siia panna. Fuhh kaka oled. a ja PÄIKEST TEILE KÕIGILE!

....................................................................................................................
Valor 2001-11-10 01:55:33

Heie Tuli artikkel asjalik, kohe hoomamiseks liialt pikk. 10.11.2001. kl.1.57

....................................................................................................................
GEFF al HAMANIKKUR 2001-11-10 05:38:01

Artikkel igat asjalik
hoomamiseks liialt pikk,
tuli temas lahvatab,
maailm korraks kahvatab!

Kolmas ilmasõda lahti
moslem Bushilt vastu tahti
saab ja laulab juutidest
sitast koerakuutides!

Putin igatpidimees
hulbib kehva supi sees
Nukleaar vist tuumapomm
arvab tema, nii see on!

Põhjaliit teeb põhja ära
homme lehed täis on kära
Kabul nagu Kati Pabul
jalgevahe avar värav!

-----
GEFF al HAMANIKKUR
vabandab ühtlasi nende ees,
kes peavad solvavaks tekstis esinevaid
lõike. (eelkõige H.T ees, samas on selles
lõigus "süüdi" VALOR - kuna just tema kirjutas
luulelist rida....)
Siiksi peab GEFF al HAMANIKKUR
oluliseks sõnumit -
sest tõde ei anna kaua aega vaka all
hoida! Nagu küünaltki!
GEFF al HAMANIKKUR loodab, et minu üllas
ja kordumatu luule..:) aitab tuua rahu
Afganistanis ja peatselt algavale invasioonile Iraagis!
Vältida ilmasõda! Hoida euroopa
mehi oma naiste juures! Ja looriga kaetatud moslemi naisi oma
vaprate sõdalaste embuses!

P.S - ma tõesti ei jaga astroloogia telgitaguseid, kui mulle meeldib see, et siin pole liiga palju kommentaare, mis nagu elu näitab, on end ammu juba ammendanud. Koguselises ja mõnes mõttes ka kvalitatiivses mõttes. Iga teema jaoks olgu ikka oma kindel lahter, kuhu inimene tänavalt oma nina ei pistaks. Selles mõttes olgu toimetamine omal kohal.

Selle kõigega tahan ma õelda, et mu kommentaari siiski maha ei võetaks, vaatamata teksti "peeter sauterlikule stiilile". Seega siis teatud roppus, mis teenib üldhumanistlikke huvisid, võiks olla lubatud. Kunstiline roppus, mis kokku puutudes "inimesega tänavalt" tekitab ka viimases soovi luua ja elule pisut laiahaardelisemalt vaadata...
Aga mitte ropul, vaid inimlikul viisil....

Lugupidamisega
GEFF al HAMANIKKUR


....................................................................................................................
Valor 2002-01-06 14:18:14


Järgnev ei ole küll otseselt seotud Pluuto ja Saturni opositsiooniga aga on Pluuto mõjust aastani 2008.
Kõik, mis maailmas meiega juhtub, sõltub suurel määral planeedist, mis väga kauge ja ka massilt väike.Kuid just see kauge ja väike planeet on totaalsete ümbersündide, muutuste põhjustaja.
Ja tema mass ning kaugus ei puutu asjase.
Aeg ei sõltu ju kella mõõtmetest.

Alates 1996 aastast sisenes Pluuto Amburisse, kus viibib aastani 2008.
Märgis, mis tähistab laiendatud piire ja usku, vaimse uuenemise perioodi Veevalaja ajastu algul.
2000 aastal sisenes Pluuto 2-se Amburi dekaadi, kus viibib aastani
2003.Teine dekaad on kuulik, neutraalne mille sümboolne nimetus on
"Jahimees puhkehetkel".Sel perioodil on oodata huvilangust poliitika vastu.Kõik tahavad elada oma huvides, kasutades ära tsivilisatsiooni hüvesid.Riigid hakkavad aktiivsemalt tegelema oma siseprobleemidega.
Rahvas, otsides adrenaliini annust, tegeleb rohkem eksootiliste ja ekstreemsemate tegevustega ning pöörab rohkem tähelepanu ka seksile.
Mööduma hakkab vajadus noortööliste järel, hinda tõusevad küpsed ja kogenud tööalade spetsialistid.
Suureneb huvi kõige salapärase ja mõistetamatu vastu.
2004 kuni 2008 liigub Pluuto 3 Amburi dekaadis.

Kui on huvi teada saada, siis palun mõni kommentaar eelneva kohta.

....................................................................................................................
Igor Mangi prognoos 2002 2002-02-05 00:31:01


Hobuseaasta algab 12. veebruaril kell 9.42.Tooni hakkab andma must ratsu.

Algamas on hobuseaasta. Minult on küsitud, et kas tuleb töö-, ratsa- või sõiduhobuse aasta.

Võin öelda, et saame näha igat liiki ja masti hobuseid, kuid tooni hakkab andma must ratsu – selline, nagu neid möödunud sajandil surnuvankri ette rakendati, ainult vankri asemel on nüüd surnukuuri ette sõitev must auto. See on ka üks Pluuto värvidest ja Saturni värv.

Käib püha sõda

Nende kahe kange ja tõsise planeedi opositsioon 2001. aasta suve lõpus oligi märgiks sündmustele Ameerikas ja sellele järgnenud sõjale Afganistanis.

Sama opositsioon kordub ka 2002. aasta mais. Ega seegi midagi kergemat tõota. Alanud on püha sõda. III maailmasõda saabki olla ainult püha sõda, sest tema motiiviks ei ole enam niivõrd kolooniate ja tooraine jagamine nagu I maailmasõja ajal, vaid teatud laadi eluväärtuste ja tõekspidamiste eest seismine.

Tarkadele inimestele ei tulnud see üllatusena, selle eest on juba hoiatanud paljud – Osvald Spengler, Nikolai Berdjajev, René Genon, Julius Evola, kui nimetada varasemaid mõtlejaid. Samu mõtteid on korduvalt kuulda olnud XX sajandi lõpul, paljudelt meil Eestiski, näiteks Einar Laignalt, ja ka siinkirjutaja loeks ennast nende hulka.

Kolmandat maailmasõda Ameerika ei võida, sest ta ise ongi sellesama kurja juur. Pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist on USA see, kes kannab kogu maailma ulatuses elu hävitavat printsiipi. Tema heaolu tuleb teiste rahvaste ja riikide arvelt. Ta sööb ja elab üle oma võimaluste, tema vekslid on tühjad.

Ei saa lõputult ekspluateerida loodust – maakera ressursid on piiratud. XXI sajandi hakul oleme jõudnud ökoloogilise katastroofi äärele: reostatud vesi, saastatud õhk, kemikaalidega viljatuks muudetud põllumaad, välja on surnud lugematu hulk looma- ja taimeliike.

Kõik kohad on täis rauajäätmeid, vee all kummitavad uppunud aatomilaevad ja rauda läkitatakse ka taevasse, kosmosesse. Rauakolakaid vedeleb elumajade hoovides, rääkimata tehaste territooriumidest.

Ma olen olnud neli aastat maal, Varbolas, ja pole selle aja sees näinud seal ühtki hobust, aga autosid ja muudki rauakola tuleb aina juurde. Mercedesest on kujunenud pätistunud inimkonna sümbol: tihtipeale on nii, et mida uhkem auto, seda suurema kaliibriga suli seal sees istub.

Laastatakse metsi ja veed tühjenevad kaladest. Selline pilt on alguse saanud Lääne tsivilisatsioonist ja nüüd on see oma kombitsad laiali ajanud kogu maailma.

Suurel Hiinal, kes on Ameerikast ja läänestumisest suhteliselt vähe mõjutatud, on veel korda ja elu ülesehitavat potentsiaali. Araabia maad, kes juba ammu on kannatanud läänemaailma laastava mõju all, on nüüd otsustanud asuda vasturünnakule. Nende tugevus seisneb nende usus.

Lääne tsivilisatsioon on suunatud lõputule tarbimisele, mis kurnab välja looduse, andmata talle midagi vastu. Kõigel on omad piirid. Kus siis nüüd needsamad humanistid ja inimõiguslased on, kui tuumapommikatsetused hävitavad miljoneid elusolendeid maal ja merel?

Kuidas on võimalik, et just kristlikku usutunnistust esindavas maailmas, kus peaks valitsema armastuse evangeelium, on loodud kõige rohkem massihävitusrelvi?

Kelle relvadega sõdivad afgaanid ja teised moslemid? Lääne relvadega, ka Vene relvad on siinkohal lääne relvad. Nüüd on Eesti avalikkuses lõppenud inimeste hirmutamine Vene ohuga. On hakatud pikapeale mõistma, et Venemaa on USA võimalik liitlane.

Mina ütleksin, et ta on seda juba ammu, aga seda enam nüüd, kus on alguse saanud kahe superriigi teadlaste koostöö. See algas juba president Jeltsini ajal.


Uus maailmavaade

Väljatöötamisel on tänapäevale vastav maailmavaade, milles osalevad maailma tippteadlased, ka kirikutegelased, ja mis kõige huvitavam – ka astroloogid ja ekstrasensid.

Uus maailmavaade on holistiline, s.t käsitleb tervikpildina universumit ja inimest.

Universum on lahutamatu tervik. Holistlik maailmapilt põhineb holograafilisel paradigmal. Maailm on energiat organiseeriv süsteem. Astroloogid ja esoteerikud on väitnud seda ammustest aegadest. Tasub vaid lugeda Ameerika astroloogi Dane Rudhyri raamatut “The Astrology of Personality”, mille ta kirjutas 1930. aastatel.

Tippteadus on nüüd samadele seisukohtadele jõudnud. Füüsikat õppinud peaksid teadama Edward Lorenzi liblikaefekti lugu: täna Pekingis liblika tehtud tiivalöök võib põhjustada järgmisel kuul tormi New Yorgis.

Inimesed, kas te saate nüüd aru, mida võivad põhjustada need koletuslikud pommid, mis aastalõpul langesid Afganistani mägedele?

Pole midagi imestada, et 2002. aasta saab olema suurte looduskatastroofide aasta.


Maailm allakäiguteel

Leningi tahtis Venemaast teha Ameerika. Venemaast on nüüdseks kujunenud USA-le nii hea liitlane, et tal ei ole vaja seda NATOsse astumisega kinnitada. Tegelik rindejoon jookseb mujalt.

Tänapäeva lääne tsivilisatsiooni vastaseks on Püha Rooma riik. Karl Suur, keisrid Ottod ja Friedrich Barbarossa, paavstid Gregorius Suur, Gregorius VII, Innocentius III, kõik keskaja paavstid ja keisrid ning nende aeg on tegelikult tänapäeva maailmale tõelised vastased. Need paavstid asuksid praeguses olukorras kindlalt moslemite, jumalat kartva ja austava rahva poolele.

Lääs ei kaitse mitte niivõrd kristlikke väärtusi, kui oma majanduslikke ja võimupositsioone. Sellisele Soodomale ja Komorrale, mida iseloomustab praeguses lääne ühiskonnas valitsev kriminaliseerumine, narko-, porno- ja homomaania, kuulutaksid tõelised kristlased alati püha sõja.

Valitseb nahaal, mööbeldab pätt, kõik kohad on täis debiilikuid ja degenerante, kellele ehitatakse sanatooriume ehk eurovanglaid, kus nad ennast mõrtsukatööst välja puhata saaksid.

Kõik see näitab, et tänapäeva läänemaailmas ei valitse enam kristlikud väärtused. See on ainult jutt, mida on juba häbi kuulata.

Tegemist on vaimse invaliidistumisega, kus ühiskond tunneb end kaitstud olevat vaid aatomirelvade olemasoluga. Ja inimkonna hävimise ohu eest kannavad vastutust seetõttu eelkõige lääneriigid.

Kuid paljud lääne inimesed, kes on arenenud ja südametunnistusega, on sellest ka aru saanud.

Needsamad mõtted, mida ma siin avaldan, ongi sellistelt tarkadelt lääne mõtlejatelt omandatud. Kahjuks tunduvad need meie provintslikus kultuuriareaalis veidrad.

Prantslane René Genon, itaallane Julius Evola, ?veitslane Titus Burkhart, sakslane Oswald Spengler, hispaanlane José Ortega y Gasset, venelane Nikolai Berdjajev – kõik nad hoiatasid juba kahe maailmasõja vahel Läänt tabava katastroofi eest, mille põhjused on tema enda arengu sisesed.

Need on teispoolse ehk vaimse maailma eitamine, pühadest esivanematest mittehoolimine, muinas- ja keskajale omase tervikliku maailmapildi lõhkumine, selle asendamine mehhanistliku maailmakäsitlusega, millega kaasneb materialistlik ellusuhtumine, individualism ja egotsentrism.

Just pärast protestantismi algas Euroopa ühiskonnaelu ilmalikustumine, mis viis Prantsuse revolutsioonini ja see omakorda oktoobrirevolutsioonini, pärast mida valitsev ideoloogia on juba olnud igasuguse religiooni vastu.

Sealjuures olid kõik revolutsioonid tehtud demokraatia nimel. Kapitalistliku elukorralduse juures on aga religioon igaühe eraasi, mistõttu riik klassikalises mõttes kaob, kuna puudub üks terviklik maailmapilt, ja ühiskond kujuneb pelgalt majandusüksuseks, mida tänapäeva demokraadid tunnevadki ainsa võimaliku riigina.

Riik on idee, aga mitte ühiskondlik kokkulepe, mis sobib vaid aktsiaseltsi loomiseks. Demokraatiapisik on nakatanud kogu maailma ja globaliseerumine kiirendab selle haiguse kulgu. Praegune sõda ongi üks sellest haigusest väljatuleku vorme.

III maailmasõda lõpeb koos selle tsivilisatsiooni lõpliku kokkuvarisemisega. Tema varemete vahel algab Veevalaja ajastu väärtustele rajatud kultuuri ehitamine, mille tulekule aitabki kaasa nüüd tippteadlaste poolt väljatöötatav holistlik maailmapilt.

12. veebruaril kell 9.42 algaval hobuseaastal liigub maakera Veevalaja ajastu mõjuvälja.

Kõik vana, mis takistab uue ja eetilise elukorralduse kujunemist, lihtsalt pühitakse tee pealt eest. Käimasoleva sõja poolt esile kutsutud vibratsioonid looduskeskkonnale väljenduvad märtsikuus suurte veeuputuste ja teiste looduskatastroofide näol.

Hiljem, pärast 17. juulit kuni 15. augustini on oodata võimsaid taifuune, torme, maavärinaid, üleujutusi, millega kaasneb muude õnnetuste ahelreaktsioon: aatomienergiajaamades radioaktiivne leke, haiguspisikute levik joogiveevõrku, kahjulike bakterite levik põllumajanduses.

Levima hakkavad uued senitundmatud epideemiad, mis muudavad inimese naha täpiliseks. Päikesekiirgus muutub kahjulikuks ja välistab päevitamisvõimaluse. Ära põlevad suured viljapõllumaad – see kõik vapustab inimesi 2002. aastal, aga eriti juuli lõpus.

Maa kui elav organism tahab vabastada ennast inimkonnast, kes ei oska olla talle tänulik. Riikidel tuleb hakata looma rahva päästmise komiteesid, kehtestada diktatuur marodöörluse ärahoidmiseks.

Riigid, kes sellega hakkama ei saa, langevad täielikku kaosesse, millest pääsemiseks tuleb pöörduda naaberriikide poole. Nii juhtub ka Eestis.

Et mitte langeda suurte segaduste ja anarhia ohvriks, tuleb kogu võimutäius anda president Arnold Rüütlile. Riigikogul tuleb moodustada maa ja rahva päästmise komitee.

Kõik teisejärgulised asjaajamised tuleb lõpetada ja tegutseda selle nimel, et rahvale tagada esmatarbekaupade kättesaadavus.

Märgid näitavad, et juba lähematel aastatel tabab toiduainepuudus ka praegusi heaoluriike, rääkimata arengumaadest, kus näljahäda üha suureneb. Esmatarbekaupade – toit, riie, vesi, kütus – hinnad tõusevad tohutult.

Suured viljakandvad maa-alad jäävad tormide ja veeuputuste tagajärjel pikaks ajaks kasutuskõlbmatuks.

Sõjaväge tuleb põhiliselt kasutada õnnetuste tagajärgede likvideerimiseks: inimeste kättesaamiseks varemete ja rusude alt, elamute taastamiseks, korra tagamiseks.


Vajalikud hoiatused

See jutt tundub kole ja ehmatav, aga minu kohus on öelda seda, mida näen. Kui ilmaennustaja lubaks nädalavahetuseks ilusat ilma ainult sellepärast, et see inimestele meeldib, kuid tegelikult tuleb torm, siis sellist ilmaennustajat pole enam vaja. Parem karta kui kahetseda. Hoiatused on selleks, et vältida veelgi hullemat.


Rahutu kevad

Kui hakata lahkama aastat kuude kaupa, siis näeme järgmist pilti. Aasta esimesed kuud on suhteliselt rahulikud, seda lubab loota Saturni ja Neptuuni omavaheline hea aspekt. Saturnil on riigisüsteemi tähendus ja Neptuunil ideoloogiline, ka vaimne tähendus.

See näitab, et tihenevad riigi ja kiriku suhted. Palju tuleb ka TVs juttu religiooni teemadel, kaasa arvatud taarausust. Sagenevad tervishoiusaated, kus sõna saavad rohkem ka alternatiivmeditsiini esindajad.

Märtsis on juba näha Neptuuni halba seisu Marsiga, mis räägib segadustest rahamaailmas, kuna Mars liigub Sõnni, s.o rahavalitsemise märgis. Ka tuleb siis suuri üleujutusi, mis lõunapiirkondades võivad ette tulla juba varem, veebruari lõpus.

Eestile toob märts eelkõige konflikti poliitikaelus. Tuleb ägedaid teravaid debatte ajalehtedes ja TVs. Mulle tundub, et Eesti presidendile on uue aasta esimene kriitilisem aeg märtsi teine pool, kui Mars liigub üle tema sünnipäikese. See tähendab sõda, esialgu küll leheveergudel.

Selline rahutu aeg Eesti poliitilises elus kestab aprilli keskpaigani. Kuu teine pool on rahulikum, seda ka mujal maailmas.

Kuid see rahu ei kesta kaua, sest juba 13. maist paistab alguse saavat suuremat laadi konflikt riikidevahelistes suhetes. Tekivad tigedad aspektid sõjakate ja karmide planeetide vahel: Saturni ja Pluuto opositsioon, nagu oli möödunud aasta 11. septembril, ning nüüd ka Marsi ja Pluuto opositsioon.

Selline seis ei too mitte ainult rahvusvahelisi konflikte, mida püütakse lahendada relvade abil, vaid ka riikide enda sisesed konfliktid väljuvad kontrolli alt.

Kohutavalt palju ilmneb agressiivsust. Palju on õnnetusi liiklusvahenditega. Mai teisel poolel on soovitatav pikki reise mitte ette võtta, sest sagenevad avariid autode, busside, rongide ja lennukitega.

Juuni tuleb stabiilsem ja on ka reisimiseks soodne. Paistab, et sellele kuule langeb ka palju rahvusvahelisi konverentse ja tippkohtumisi, kus korrigeeritakse rahvusvahelisi kokkuleppeid, esmajoones riikide julgeolekut ja majanduselu puudutavates küsimustes.

Seda näitab 9. juunil sündiv harukordne konjunktsioon Päikese, Saturni ja Lohe pea vahel. Seadused karmistuvad. Lõpp tehakse demokraatiale.

On karta, et mõned riigid püsivad oma jäikadel seisukohtadel, mistõttu kokkuleppele ei jõuta, kuid nende riikide enda sisemine riigikorraldus karmistub.

Juuli on enamikule inimestest puhkusekuu, ent märgid näitavad vähest reisimist. Turismile saabub mõõnaaeg ja mitmed lennufirmad lähevad pankrotti. Pigem suureneb talu- ja siseturism, sest puhkus veedetakse kodumaal.

Inimesed pühenduvad rohkem kodule ja aiandusele ning oma igapäevaelu korrastamisele. Suureneb lehmapidajate arv.

17. juulist ilmnevad taas pahaendelised märgid, mis kestavad 5. augustini. Selle perioodi kohta on astroloogid ja sensitiivid öelnud, et maakera on kosmose negatiivse kiirguse vööndis, mis võib esile kutsuda inimestes suurenenud agressiivsust või ka suuremaid looduskatastroofe nii uputuse kui maavärina näol.

Ka on võimalik mingi senitundmatu epideemia või mingite putukate või taimekahjurite enneolematult suur levik. Tõenäoline, et selle kahju levikule pannakse piir, sest juba 8. augustist saab alguse inimestele soodsam aeg, mis võimaldab ka meeldivat puhkust, reise ja terviseparandust. Nimelt toimub 8. augustil uue kuu loomine Lõvis, mis on samal ajal ühenduses sõjaplaneet Marsiga ja trigonaalses aspektis Pluutoga.


Mundrimehed ausse

See seis ilmestab kogu aasta teist poolt ning on tunduvalt parema iseloomuga kui aasta esimene pool: äike on üle käinud, õhk on puhtamaks saanud ja taas võib ülesehitavat tööd alustada.

See toob paljudele riikidele uue valitsuse ja eriti tänu sõjaväelaste toetusele, sest Marsi ja Pluuto aspektid tõstavad mundrimeeste osa ühiskonnas.

Võimalik on isegi kuningriikide teke, sest demokraatiale on augustiks pandud piir ja maailm on üle läinud uuele riigikorraldusele. Esile kerkivad inimesed kui tõelised liidrid, kes suudavad rahustada rahvast, tagada korda ning näidata teed ühiskonnaelu paremale korraldamisele.

Kaovad ära salasepitsused valitsuse tagakambrites, sest erakordses olukorras on vaja tarkust ja südametunnistust. Demagoogia osutub tarbetuks.

Kuna Jupiter liigub augustis Lõvi märki ja Lõvi märk valitseb noorte inimeste üle, võib arvata, et Jupiteri head mõjud soosivad alates augustist meie poliitilisel areenil uut esile kerkinud parteid Res Publica. Jupiteri liikumine Lõvisse kestab kogu järgneva, 2003. aasta.

Rahvusvahelise üldsuse survel tuleb sulgeda need tehased ja vabrikud, mille saaste kahjustab looduskeskkonda, samuti tuleb lõpetada massihävitusrelvade tootmine, sest need on teinud normaalse elu maakeral võimatuks.

Juba aastakümneid on räägitud tuumasõja ohust, ökoloogilisest kriisist, ja nüüd, olles suvel üle elanud tõsise looduskatastroofi, algavad rahvaste spontaansed massilised väljaastumised valitsuste vastu, kes selle olukorra on põhjustanud oma poliitikaga, ja rahva viha on kohutav.

Tekib täielik allumatus, ametlikud ringkonnad, kellele see viha on suunatud, otsekui pühitakse minema.

Teades kolmikliidu valitsuse ministrite sünnikaarte, julgen öelda, et nad teevad õigesti, kui lahkuvad juba aasta algul valitsusest, sest planeedid näitavad Mart Laarile kõige halvemat aastat kogu viimase kümne aasta jooksul kokku.


Savisaare aasta

Marsi ja Pluuto kvadraat ennustab suurte vigade tegemist valitsuse tasandil, kaasates sellesse ka jõustruktuurid. Kuid hobuseaastal vigu teha ei tohiks, sest vastasel korral ei saa selle pinnal tekkinud kaosest mitte keegi jagu.

Samal ajal on Edgar Savisaarele tulemas viimase kümmeaastaku parim aasta. Juba varemgi olen maininud seda, et Savisaare esiletulek seondub alati kriisioludega.

Taevased jõud annavad kõikide rahvaste prohvetite kaudu teada saabuvatest hädadest ja valitsuse ülesanne on sellega arvestada, et ohtlikud olukorrad ei tuleks üllatusena.

Välisriikidelt siin abi oodata ei ole ja ka onu Samil endal on elu keeruline, seda peegeldab George Bushi horoskoop, milles planeet Neptuun annab terve aasta jooksul halbu aspekte.

Kel vähegi aimu astroloogiast või mütoloogiast, teab, et Neptunus on merede ja ookeanide jumal. Järelikult tekitab just vesi Ameerikas väga palju muret. Kuid Neptunuse/Neptuuni valitsemise all on ka arstirohud, narkootikumid ja bakterioloogiline relv, samuti kosmilist päritolu epideemiad – ka sealt on ohtu oodata. See saab nuhtluseks mujalgi kui Ameerikas. Suured verevalamised tulevad Lähis-Idas.

Laialdaselt hakatakse ette võtma vaktsineerimisi ja muid profülaktilisi abinõusid, kuid sellest jääb väheks.

Venemaale tuleb see aasta suhteliselt parem kui teistele riikidele, seda julgen järeldada Vladimir Putini horoskoobi põhjal. See näitab ka paremat koostööd kiriku- ja teadusringkondadega.

Järgmise aasta seisud näitavad Venemaa vajadust uue ametliku ideoloogia järele, millega Venemaa ilmselt ka hakkama saab ja mis on talle vähemalt ajutise edukuse põhjuseks. Ka seda näitab Putini kaart, sest ta on Kaalud.

Kaalude edu poliitikas sai alguse juba 1999. aastal. Seda iseloomustab näiteks ka endise ajakirjaniku Harri Tiido töö ja tegevus, kes Kaalude inimesena on siirdunud poliitikasse. Kuna järgminegi aasta on soodne Kaaludele, pean võimalikuks Tiido saamist välisministriks või vähemalt, eriolukorda arvestades, välissuhete koordinaatoriks päästekomitees.

Võimalik on ka paljude välismaalasest ärimeeste lahkumine Eestist, sest nende oma kodumaa probleemid nõuavad seda. Sellega seoses tekib mure välismaalastele mahaparseldatud maadega, kuna keegi neid ei hoolda. Huvi nende maade vastu kaob ja riik peab korraldama nende tagasiostmise.


Maailma varitsevad ohud

See on provintsliku mõtlemise tulemus, kui ei suudeta mõelda globaalselt, lähtudes tõelistest prioriteetidest. Kui ei mõisteta, millised ohud maailma kõige enam ähvardavad. Ohus on looduskeskkond: puhas õhk ja vesi, viljakas maa, mis kokku on aluseks rahva tervisele. Röövmajandamise tõttu on keskkond reostatud ja rahvas haige, seetõttu on ka normaalne riiklus võimatu.

Just niisuguses olukorras saab maailm olema 2002. aastal. Mis liberalismist ja demokraatiast siis üldse saab juttu olla?

Ühiskonna vähegi normaalne olukord saab püsida vaid sõjaväe abil, sest sõjavägi on veel ainuke distsiplineeritud institutsioon.

Arnold Rüütli tugev ja jõuline esiletulek toimub juba veebruaris, kui Pluuto liigub üle tema sünni-Saturni, mis tähendab riigile tõsist olukorda.

Sellele lisavad dramaatilist värvi rahvusvahelised konfliktid märtsis ja loodushädad.

Rahvas ootab põnevusega veebruaris presidendi aastapäevakõnet. Eestil on vedanud – meie president on tõeline rüütel, taeva poolt ära märgitud Eestimaa juht, kes ei kooguta välismaailma ees. Nii nagu ta tegi oma parima Nõukogude võimu vältel, teeb ta sama praeguse röövelliku kapitalismi perioodil.

Ilmselt läheb suve lõpul kogu võimutäius presidendi kätte ja sõjavägi tagab vajaliku korra, sest vastasel juhul jääks ühiskond marodööride vastu kaitseta.

Seda, kes järgmise aasta teisel poolel ikka veel räägib demokraatiast ja heaoluühiskonnast (nagu seda tõotas sotsialism kommunismi tulekuga), vaadatakse kui täielikku idiooti. Küsimus on siis vaid selles, kuidas vältida suuri kaotusi ja ohvreid ning saavutada suuremat stabiilsust.


Kirikul on vastutus

Suur tähtsus ja vastutus langeb religioossetele organisatsioonidele. Sõnumit kirikult on oodatud juba ammu. Kahjuks vaikib meie enim liikmeid omav EELK, jättes mulje, et tema funktsioon piirdubki vaid kombetalitusega. Nii muutub ta sünni-, pulma- ja matusetalituse bürooks. Praeguses ärevas ajas puudub tal sõnum.

Taas tuleb tunnistada vene religioosse filosoofi Nikolai Berdjajevi Venemaa bol?evistliku revolutsiooni päevil väljaöeldu õigsust, et ajalooline kristlik kirik on langenud Jumala kohtu alla, sest ta on reetnud Kristuse.

Seeläbi saigi võimalikuks ateistliku riigi sünd. Sotsialism polnud niivõrd väljakutse kapitalismile kui kristlusele ja seda kirik vajalikul määral kaitsta ei suutnud.

Kristlaste elulaad kapitalismi tingimustes erineb vähe ilmalike inimeste omast. Kristlik kasvatus nõuab teatavasti tagasihoidlikkust, oma kirgede taltsutamist, palvetamist, ligimese austamist ja armastamist, kuid see ei domineeri kaasaja kristlaste elus, seda võib leida vaid üksikute inimeste elus.


Keskajal kui tõeliselt kristlikul ajal oleksid pätid juba ammu võllas ning korralikud, Jumalat armastavad inimesed tegeleksid riigi ülesehitamisega, milleks on vajalik ka turvatunne.

Kuid keskaja fenomen seisnes ka puhtama loodusrahva olemasolus, kelles oli veel säilinud maagiline elutunnetus ja terviklik maailmapilt. See võimaldas neil paremini mõista Kristuse sõnumit.

Tänapäeva ülitehnilises (satanistlikus) tsivilisatsioonis ei hinnata loodust ega mõisteta Kristust. Tänapäeva inimene mõistab elu vaid materiaalse kasu seisukohast. See ongi degradatsioon.

....................................................................................................................
ajakirjast "Anna" 2002-02-14 04:06:33

Astroloog Igor Mang (52) on teinud astroloogilise elukaardi nii Eesti Vabariigile kui ka meie tähtpoliitikutele, arvukatest kaaskodanikest rääkimata. Mangi prognoosid on tähelepanuäratavalt julged, tema ennustuse kohaselt jõuame ükskord keskaega tagasi. Pole kindel, et just selle prognoosi tõttu, aga Mangil endal pole ei mobiili, taskuarvutit ega pangaarvet.


13.02.2002 kell 11:02:11
Mis on ühist naistes, kellega teil on tegu olnud?
Naistega on olnud suhtlemist palju, nad kõik on olnud erinevad temperamenditüübilt, elukutselt, ellusuhtumiselt. Minu suhtlemine on tingitud elukutsest – olen astroloog, minu poole on pöördunud paljud väga erinevad naised. Mingi kokkuvõtte saan siiski teha: enamik, kes on kasutanud minu astroloogiteadmisi, on olnud intelligentsed, kõrgema haridusega naised.

Kui rääkida isiklikest kokkupuudetest – minul tekib kontakt sisemise intelligentsiga naistega. Minu naisetüüp ei ole beibe, nemad ei tunne minu ega mina nende vastu huvi. Mulle mõistagi meeldib ilus naine, aga ainult sellest omadusest ei piisa.

Ma armastan tarkust ja tahan ka naises seda näha. Olen praegu kolmandas abielus ja kõik mu naised on olnud targad, sisemiselt intelligentsed. Kui ma ei saa naisega rääkida nagu sõbraga, siis pole suhtel minu jaoks mõtet.

Kas mees saab naisega lihtsalt sõber olla?
Muidugi saab. Astroloogia vastab sellele nii, et iga 12. naine võib olla sõber. Oleneb muidugi tüübist, see pole norm. Ma ütleksin, et need on kõige ilusamad abielud, kus suhtes on ka sõprus sees.

Mis teeb naise tugevaks?
Usk meessoosse. Kui tal on autoriteeditunne isa ja meessoost kooliõpetaja vastu, siis on ta tugev. Kui tal seda ei ole, on veel üks võimalus olla tugev – religioossus. Usk tähendab meheliku printsiibi ülekandumist üleajalikku mõõtmesse. Naine on mehe üks osa. Ja mees on naise üks osa. Üheskoos moodustavad nad terviku, nagu moodustavad terviku öö ja päev. Öösel valitseb Kuu, päeval Päike. Päike kehastab meesprintsiipi, Kuu naisprintsiipi. Iga naine peegeldab oma meest, naisest saab aru, kes on ta mees.

Mida astroloogia on teile naiste kohta õpetanud?
Astroloogia on aidanud luua terviklikku maailmapilti, milles näeb ilusti ära naise osa ja mehe osa. Naine esindab loodust, ema, toitjat. Naine hoolitseb elu eest. Mees on see, kes loob tingimused, et naine saaks hästi hoolitseda uue elu, uue põlvkonna eest. Tänapäeval paraku on rollid tihti vahetatud.

Mida vaatate naises kõige esmalt?
Silmi ja naeratust.

Suurim üllatus, mis naine on valmistanud?
Kui avastasin, et need teadmised elust, mida mina olen pidanud otsima raamatust või suhtlemise kaudu, on olnud kahes naises loomulikuna olemas. Neil pole vaja olnud juurelda küsimuste üle, millele mina olen aastaid mõelnud. Nemad on seda alati teadnud.

Suurim pettumus, mille naine on põhjustanud?
Mu elukogemus on näidanud – naised ei täida antud lubadusi. Astroloogia ütleb, et naine pole hea ega halb, ta ON. See, milline ta on, sõltub olukorrast. Naine on muutlik nagu Kuu ja me ju ometi ei taha, et Kuu ei oleks muutlik. Kuid täitmata lubadused pole olnud seotud minu naisega, seda tuli ette pigem noores põlves, kui kohtusin tütarlastega, kellega olin pidudel tutvutud.

Olen ka tähele pannud, et abielunaine peab oma lubadusi jälle kindlamini kui abielus mees. Kurameerimise ajal on asi miskipärast vastupidi.

Milliste naiste eest poisse hoiataksite?
See peaks siis olema mingi kindel paheline naistüüp. Aga see, kes minu jaoks on probleemne, ei pruugi seda olla teisele. Seetõttu on otseselt hoiatada riskantne. Mulle isiklikult ei meeldi kergelt flirtivad naised. Ega ka mehed. Mulle meeldivad soliidsed armuromaanid. Sügavust peab olema.


Milline on naise parim aeg?
Minu arvates 21–35. Astroloogiast tulenevalt on kõik selles vanuses inimesed Päikese tugevdatud mõju all. Mees näiteks loob sel ajal endale raami, mille sees tegutseda. Naine peaks selles ajavahes leidma mehe, kellega saada lapsi, sest hiljem ei kipu seda enam juhtuma.

Neljateistkümneaastane vahemik jaguneb veel seitsmeaastasteks tsükliteks. 21–28 aasta vanune naine on väga atraktiivne, õhkub elulisust ja soovi leida meest ja seda on mõnus tajuda. Selline naine on täiesti valmis õun.

Aastad 28–35 on naisele natuke rahulikumad – ja minu jaoks on need ka huvitavamad, sest siis on naine juba piisavalt elutark. Ta on kogenum, kuigi väliselt enam mitte nii ligitõmbav.

Mis teeb naise võitmatuks?
Ilu ja tarkus ühes naises koos teeb ta väga mõjuvaks, selles on täiuslikkust. Üldiselt kingibki loodus naisele rohkem.

Milline on tark naine?
Naised on tihti andekad. Aga – naisgeeniust ei ole olemas. Sest geeniusega on seotud ka suur traagika ja üksindus. Need ei käi naise juurde.

Mis on kooselus naisega kõige keerulisem?
Naine vajab rohkesti tähelepanu. Rohkem, kui see mulle omane on. Olen küllalt omaette inimene – vajan raamatuid, üksindust. Õnneks taipan, et olen midagi kahe silma vahele jätnud, näiteks põhjustanud naise rahulolematuse oma tähelepanematusega.

Kas abielud sõlmitakse taevas?
Jah. Mina oma naisega tutvusin Raikkülas 1990. aasta augustis koosviibimisel, kus joonistasin igal õhtul astroloogilisi kaarte. Tema kaarti joonistades sain aru, et tema on mulle sobiv naispool.

Milline on liiga hea naine?
Tänapäeval on headusest pigem puudu. Mitte küll minu elus.

Kas olete kunagi tundnud soovi olla naine?
Ei ole. Mulle meeldib olla mees.

Millised on maailma arengust põhjustatud muutused naistes?
Väliseltki on palju muutunud, kuid ma ei tunne välist poolt, mind eriti ei huvita naise füsioloogia, mind paelub vaimsus naises.
Vaimses mõttes on naine kaotanud oma võime anduda ja jumaldada, võitnud aga iseseisvuse. Seda pühadusetunde ja perekonna arvelt. Mina vaatan demokraatiale kui allakäigule vaimses ja moraalses mõttes, tehnoloogiale kui invaliidistunud inimkonna ratastooli täiustamisele.
Tarkade inimeste jaoks toimub praegu taandareng. Olen rojalist – inimühiskonnas peab olema õige klasside jaotus: preestrid – sõjamehed – kaupmehed – lihttöölised. Siis saavad korda ka meeste-naiste suhted.

Mis mõjutab naiselikku mõtteviisi?
See on kaasasündinud, kuid seda on võimalik koolitusega süvendada. Mulle meeldib, et naistel ja meestel on oma salapära. Ka abielus peab säilima konspiratiivne nurk, midagi peab igaühele endale ka jääma. Maailmavaateliselt on naine materialist ja mees idealist. Vaielda tasub üksnes selle üle, kuidas neid kahte mõtteviisi omavahel harmoniseerida.

....................................................................................................................
http://www.stariq.com/pagetemp 2002-02-15 21:31:26

Table of Recent Saturn-Pluto Alignments


Full (opposition)
Sep 30 1834

New (conjunction)
Jun 6, 1851 - Feb 9, 1852

Full (opposition)
Nov 1 1866

New (conjunction)
May 22 1883

Full (opposition)
Dec 6 1898

New (conjunction)
Oct 4, 1914 - May 19, 1915

Full (opposition)
Feb 17, 1931 - Dec 13, 1931

New (conjunction)
Aug 10 1947

Full (opposition)
Apr 23, 1965 - Feb 19, 1966

New (conjunction)
Nov 7 1982

Full (opposition)
Aug 5, 2001 – May 25 2002

....................................................................................................................
õige aadress on: 2002-02-15 21:32:40

http://www.stariq.com/pagetemplate/article.asp?PageID=3039

....................................................................................................................
1-10 11-14

Nimi
E-mail