Astroloogia ja Karma

Autor: Vladimir Gordejev
Kuupäev: 2001-08-16 13:34:16


Karma.

Tänapäeval nimetatakse karmaks mida iganes: pärilikust, "võlgu", mis jäävad meile eelmistest eludest, eluülesannet, teenimist ja seost araabia punktidega. Viimastel on tähenduslik seos vaid käesoleva eluga antud piirkonnas ning neil pole mingit seost mineviku ega tuleviku taassündidega.


Tegelikkuses karma on abstraktne filosoofiline mõiste ning rakendub meie argielus samuti kui mõiste "materjal" laua suhtes mille taga me lõunastame. Hinduismis üleüldine põhjus on samaväärne kui kreeka - euroopa tähenduses "telos" (lõplik põhjus). Selle tõttu tavaline põhjuste ja tagajärgede seos, mille kohta eeldatakse pöördumatust ajas (algul esineb alati põhjus ning alles sellele järgneb tagajärg) karma valdkonnas on vastuvõtmatu. Budismis ja taoismis on see maailma tasakaalu seadus, milline on suunatud inimkonna enesetäiustamisele. Inimene võib seda seadust mõnel elulõigul rikkuda, maailm ei lähe sellepärast uppi. Inimene aga teeb sellega endale halba, kuna tasakaal püüab taastada oma algset olekut ning inimesel tuleb tasuda oma eksimuse eest. Maailma mütoloogias on kirjeldatud üks ainus juhus sellise tasakaalu rikkumisest, mille tagajärjel Maailm pööras end pahupidi, kuid seda ei põhjustanud inimene.
Esineb mõiste "hetkekarma" (instant karma), see on kiire ja pöördumatu kättemaks sooritatud kuriteo eest. Kosmiliste seaduste järgi saabub karistus ilmtingimata, juhtub see koheselt, nädala möödudes, selles elus või kümne tuhande aasta möödudes pole kellegile teada antud. Selle tõttu võib väita mingist karmavõlast. Lääneliku mõtteviisi kasutades mõistame sellist olukorda kui mingi võla tasumist Tänapäeval on aga märgatud üha sagedamini, et karistus kuriteo eest (kosmilise tasakaalu rikkumine) saabub juba selles elus. Sellele viitavad haigused, kummalised juhtumid jne.


Oma praktilises tegevuses tuleb harva ette vajadus analüüsida horoskoobi karma elemente. Siin mõeldakse selle all seda, et puht uudishimust ei tasu seda teha, kui tegemist pole isikliku horoskoobiga. Oma isikliku kaarti peab tundma iga inimene, sest see on üks astroloogia põhimõtteid. Karma lahkamine ei tähenda, et see oleks ohtlik või kahjulik, lihtsalt lisa informatsiooni koormus segab mõista tavalisi, maiseid horoskoobi probleeme, mis on inimesele palju olulisemad kui tuhlamine minevikus.
Juhul kui kerkib vajadus analüüsida karma elemente, peate endale selgeks tegema, mida soovite saada tulemuseks, toetuda vaid praktiliselt kinnitust leidnud analoogiatele.
Astroloogia huviline, kes võtab ette karma horoskoobi tõlgendamise omab kolme eesmärki:

1. Selgitada, milles seisneb antud isiku karma, et anda talle üldiseid soovitusi.
2. Koostada mineviku või tuleviku horoskoobi, et määrata arengu üldist suunda.
3. Leida karma sidemeid antud isiku ja teda huvitavate inimestega.Individuaalne karma.
Saturni peetakse karmaga seotud planeediks. Saturn määrab karma mida kantakse edasi elust ellu. Saturni asend märgis ja majas viitab isiku ülesandele mitte ainult antud elus, vaid ka järgnevates taassündides. Selle mõte seisneb kosmilise tasakaalu säilitamises või taastamises, mille heaks me kõik siin Maal pingutame. Teeme seda selles valdkonnas kuhu oleme suunatud järjekordses elus. Otseliikuva ja retrogradse Saturni tähendus on antud juhul sarnane. Kuid tagasiliikuva Saturni omanik peab nägema rohkem vaeva kui otseliikuva Saturni omanik, viimasel laabub kõik justkui nagu iseenesest. Saturni mõjuvõimet võib täpsustada Päikese ja Kuusõlmede asendi vaatlusel. Kui sünnihoroskoobi Päike liigub L. Kuusõlmest P. Kuusõlme poole, suudab inimene ületada eelmiste elude koormat. Mida lähemal asub Päike P. Kuusõlmele, seda väiksem on karma mõju. Juhul kui Päike oma direktsel liikumisel ületab isiku elujooksul P. Kuusõlme, võib inimene pöörduda oma eelmise karma poole. Kui sünni Päike liikudes P. Kuusõlmest L. Kuusõlme poole kogu kestva elu jooksul, inimene ei vabane karma koormast, sest ta eelmistes eludes oletatav kosmilise tasakaalu rikkumine oli liialt tõsine. Samas selline seis võimaldab paremini tunnetada saatuse käiku ning selle abil elada "saatuse silma" minimaalse sekkumisega ning kas või osaliselt parandada tekkinud olukorda.


Nüüd vaatleme Saturni lühitähendusi esimeses ja seitsmendas majas, ehk vastand märkides.
-

Neitsi - Kalad - "hädaabi", arst, kirikuteener jne. -
Jäär - kaalud - "näitleja" või "sõdalane", loomilingiline isiksus, või ohtlik elukutse. -
Sõnn - skorpion - "ärimees" - ettevõtja, omanik jne. -
Vähk - Kaljukits - "üksik" - üürija, avastaja jne. -
Lõvi - Veevalaja - "avantürist" - eksperimentaator. -
Kaksikud - ambur - "keiser" - teenistuja, administraator jne. -


Vastavalt Saturni asendile ilmneb isiku antud elu ülesanne. Eluülesanne võib korduda või muutuda vastavalt isiku pingutustele taastada kosmilist tasakaalu, seega isik saab tasu oma tegevuse eest vastavuses "karma võlaga". Karma võla täpsustamiseks tuleb koostada eelmise või mõne teise elu kaart, millest tuleb edaspidi juttu.


Tähelepanu tuleb pöörata ka planeetide asukohale Sodiaagi märkide kolmandikes.


* Esimene kolmandik vastab füüsilisele tasandile. Isik kel on palju planeete esimeses kolmandikus on peamiselt orienteeritud elu füüsilisele, materiaalsele poolele. Ta ei mõtle karale ja teda rõhub mineviku koorem.
* Teine kolmandik vastab mentaalsele tasemele ning viitab eluvaldkonnale, mida valiti antud elus. Inimene on orienteeritud karma säilitamisele või paremal juhul selle parandamisele.
* Kolmas kolmandik vastab astraaltasandile ning on suunatud tulevikku. Kui kolmandas kolmandikus on palju planeete, on karma võlg peagu töödeldud. Hing on läbinud enamuse puhastuse teekonnast ning ta vabanemine on lähedal.


Päritavus.
Planeedid millised on ühenduses Kuusõlmede või teiste planeetide keskpuntidega kannavad alati karma tähendust. Kuid see on justkui võõras karma, isikul tuleb kompenseerida, tasakaalustada karmat, mida põhjustasid teised inimesed. Tegelikkuses pole see just päris võõras karma. Tähendab ju karma maailma seadust, see hõlmab kõiki inimesi ja võib olla isegi kõiki elusolendeid, kes kunagi elasid Maal ja võib olla ka mitte ainult Maal. Idamaades öeldakse, et horoskoop tuleb koostada kogu perele just sammuti kui ka ravida tuleb tervet perekonda, tasakaalustada perekonnas tekkinud probleeme.
Perekond tuleb kokku mitte juhuslikult, elukaaslane, lapsed ja sugulased saavad kokku, et parandada, tasakaalustada kosmilist seadust, milline oli rikutud kellegi teise poolt. Reeglina vanemate patud ilmnevad laste füüsilisel tasandil (haigused). Vanaemade, vanaisade probleemid ilmnevad astraalsel tasandil - psüühika. Vaarvanemate probleemid - mentaalsel tasemel. Elukaaslane on kutsutud meie ellu harmoniseerima puudusi. Partneri valik on väga tähtis elusamm.
Surnud vanemaid pole võimalik terveks ravida, kuid nende mõju võib eemaldada. See on aga seotud sensitiivi töö ja tegevusega.


Käesoleva elu karma kaart.
Sünnihoroskoobis tuleb tähelepanu pöörata Neptuni ja Skorpioni märgile. Sattudes kaheteistkümnendasse majja võib Neptun signifitseerida viimast taassündi. See viitab sellele, et isiku hing lõpetas õpperingi ning peale füüsilist surma, Maal enam ei sünni. Neptuni lähedus kaheteistkümnendale, asukoht seitsmendast kuni üheteistkümnenda majani viitab samuti, et isiku maine ring on lõppemas. Kui aga Neptun on esimeses majas, võib isikul olla uus hing ning tal on esimene sünd planeedil Maa.
Skorpioni märk viitab ligikaudsetele eelmistele eludele, mida rohkem on Skorpionis planeete, seda "vanem" on isiku hing.
Sünnikaart võib viidata eelmiste tähendusrikastele taassündidele. Isik võis surra varajases nooruses, sündida "loomana või taimena", see ei ole tähendusrikas sünd. Ei tahaks hirmu peale ajada, kuid tõsiste maaseaduste rikkumisel hing võib sündida nii looma, taime kui kasvõi kivina. Siin kohal võiks tuua sellise näite. Poeg õppis vaimulikuks ning tuli oma isa vaatama, kes ei uskunud Jumalat. Poeg väitis isale, et uskudes Jumalasse ja säilitades kosmilist tasakaalu ta ei kaota mittemaidagi isegi sellel juhul, kui jutt taassünnist ja paradiisist osutub illusiooniks. Ta usub hinge surematusse ja kosmose õiglase saatusesse ning oma käitumisviisidega püüab tasakaalustada kosmilist seadust - karmat. Isa aga riskib paljuga. Juhul kui kõik osutub tõenäoliseks. Tema edaspidine käekäik võib osutuda eriti keeruliseks. Siit moraal, parem on karta (seda heas mõttes, ennetada probleeme) kui kahetseda.


Peamisteks faktoriteks, millised määravad eelmist sündi on L. Kuusõlme või retroraadsete planeetide asukoht kaheteistkümnendas majas. Mida rohkem on horoskoobis tagasiliikuvaid planeete, seda rohkem eksimusi on hing sooritanud ning seda rohkem tuleb tal näha vaeva, et saavutada kosmilise seaduse tasakaalu. Retorgraadsete planeetide puudus viitab õiglastele elukommetele eelmises elus. P. kuusõlm, DSC ja teise maja tipp (seda maja tippu võetakse kui oletatavat järgmise elu ASC) viitab tulevale sünnile.
Ülevaadet eelmisest elus annab kaheteistkümnes maja. Võttes selle maja tippu ASC -na saame eelmise sünni ligikaudse majadevõrgu. Analoogselt sellega nihutades majadevõrku ühe maja võrra, saame veel varajasemate sündide majadevõrke. Tuleb aga meeles pidada, et selliselt koostatud kosmogramm on ligikaudne ning ei kuulu otsesele tõlgendusele.


Suletud märkide tähendused.
Suletud märgiks nimetatakse märki, millist ei läbi ükski majatelg.


Jäär - Kaalud: isik oli eelmises elus fanaatik, inimene, kes oli veendunud oma õigluses ning võimeline isegi hukata teisiti mõtlejaid.
Sõnn - Skorpion: isik kasutas religiooni ja teiste materiaalseid väärtusi omakasupüüdlikult.
Kaksikud - ambur: Inimene ei tahtnud õppida ega jagada oma teadmist kaaslastele.
Vähk - Kaljukits: Isik oli laps keda hülgasid vanemad, või kaotas ta oma lapsi traagilistel tingimustel.
Lõvi - Veevalaja: Isik ei osanud leida oma kohta elus, hoida oma läheduses lapsi ja sõpru. Selles elus kordub eelmise elu sündmustik.
Neitsi - Kalad: isik oli ravitseja, munk, nunn või teener. Tal tuli palju kannatusi taluda.


Suhted teiste inimestega.
Sageli viitavad planeedid, millised liiguvad Sodiaagi ringil peale Kuud (see on nende koordinaadid on suuremad kui Kuu omad) isikutele, kellega inimene sai kokku eelmises elus. Juhul kui planeet omab aspekti Plutoga, olid need suhted eriti olulised. Võib juhtuda, et just Pluto on see tähtis isik, kellega kohtuti, eriti kui ta on tagasiliikuv või asub neljandas või kaheksandas majas.
Huvi pakub sugulaste kosmosgrammide võrdlemine. Päikse, Kuu, ASC või mõne teise punkti kokkulangemine kahes võrreldavas horoskoobis viitab kindlale kokkusaamisele. Päike ja Merkur võivad tähendada isa, kes oli varem vend või õde. Onu või tädilaps. Merkur ja Marss 30 kraadi hälbega - armuke eelmisest elust. Uran - taassündinud sõber. Jupiter - abikaasa. Veenus - armastatud abikaasa või armuke.

Selle artikli kohta on 94 kommentaari!

....................................................................................................................
Abhi 2001-08-16 16:58:45

Tuleb tunnistada, et artiklis on üksjagu kirjavigu, kuid kui lähtuda sellest, et artikli autor räägib emakeelena vene keelt, siis on ju tulemus päris hea, või mis?

....................................................................................................................
Margit 2001-08-22 13:57:28

UUS AJAKIRI ASTROLOOGIA JA HOROSKOOPIDE HUVILISTELE www.kirjastused.com/kkirjastus

....................................................................................................................
Ave Heerik 2001-09-23 19:11:21

Olen sündinud Otepääl kell 12.00 1961 04.09.1961.
Millega on seotud minul selleelu karma.

....................................................................................................................
Erle 2001-10-27 16:19:00

Sooviksin teada enda eelmise elu võlast.Sünd.19.11.1982 kell 12.00.Valga.

....................................................................................................................
sandra 2001-10-28 22:02:26

ma olen väga noor ja mind huvitab astroloogia. nagu teisigi minu vanuseid!!! aga ära pange pahaks. ex me ju otsime siin kõik kohta oma elus!!! ja ma oleksin väga tänulik kui te kirjutaksite mulle ja ütleksite mõned head koduleheküljed, kus on teste ja muud, mis seostuks astroloogiaga!!! ja veel igasuguste sobivustega ja õnnemärkidega! jne...
ette tänades sandra.

....................................................................................................................
Angela Lember 2001-10-29 16:16:04

Sooviksin teada oma poja karmast. Poeg on sündinud kell 6.30 Kuressaares 27.03.1984.a.

....................................................................................................................
ene 2001-11-02 18:35:37

Sundisin 21.06.53 kell 16.30 Varska lahedal. Milline on selle elu karma, mida puhastada, kas sunnin veel.

....................................................................................................................
Pets 2001-11-03 01:44:58

Kle ene kedagi ei koti mis kell sa sündisid ja kus. Ära seleta siin niipalju

....................................................................................................................
enele 2001-11-11 02:08:14

Me kõik sünnime uuesti ja pidevalt, mittesündimine on saavutus, mille poole püüeldakse - see ongi nn. "nirvaana" saavutamine. Paraku pole sünnikaardi karma analüüs mitte kerge töö, seega sorry kõikidele soovijatele! Kui kellelgi on tõsine huvi, siis võiks pöörduda konkreetse astroloogi poole ja tasus kokku leppida.

....................................................................................................................
Ly 2001-11-12 14:15:05

Kus kohast huvitav saax teade kes ja mis ma olin eelmises elus? Milline on mu aura ? Andke nõu!

....................................................................................................................
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-94

Nimi
E-mail