Chironi astroloogiline tähendus

Autor: Heie Tuli
Kuupäev: 2002-04-11 10:40:06


CHIRON

On piiriks kõrgemate ja madalamate planeetide vahel. Ta viib inimese välja tavapärasest tajust ja maailmapildist. See puudutab nii sisemist kui välimist elu. Ta viib inimese piiridest välja nii, et inimene ise ei pruugi märgata. Chiron näitab kõike nii ilmselt, et hiljem on nähtut ja kogetut raske maha salata.

Välises maailmas Chiron annab üleloomulikku väljumist arengu ummikutest, sellist olukordade kujunemist ja küsimuste lahendamist, mis enne kui need toimuvad tunduvad võimatutena. Hiljem tunduvad olukorrad reaalsete ja võimalikena. Chiron annab inimesele tugeva vihje karma seaduste olemasolule. Kui Chiron on aktiivne hakkavad tööle märgid, mis sümboolselt viitavad lähitulevikule. Sisemises elus Chiron annab ligipääsu sellistele alateadvus kihtidele, mis lubavad täpselt näha inimese madalama ja kõrgema alge koostoimet ja annab võimaluse õppida kuidagi seda protsessi juhtima.

Chiron viib inimese teadvuse ühe astme võrra kõrgemale. See mida ta annab, seda võetakse vastu kui saadetist tulevikust, lähitulevikust. Chironi reaalsust tunnetatakse kui sealpool psühholoogilist normi seisvat, sellele piirile lähedast.

Chironi peamine ülesanne on inimese teadvuse laiendamine ( järelikult ka võimaluste avardumist, kuid see on teisene). Üks tema võtetest on seoste tekkimine nähtuste vahel, millel varem ei paistnud midagi ühist olevat. Chironi teadvuse laiendamine on erinev Merkuuri ( teadmiste koguse laienemine ühe mentaalse mudeli raames), Jupiteri ( teadvuse sfääride laienemine ühiskonnas olemasoleva mentaalse pildi raames), Saturni ( sisemine areng ja enesetundmine sotsiaalsetes raamides) teadvuse laiendamisest. Chiron annab isikliku teadvuse laienemist, mida veel ei sanktsioneerita ühiskondlikus alateadvuses ja teadvuses, kuid see kõik on peaaegu lubatud.

Chiron on peente plaanide materialiseerimise planeet. Igal inimesel, grupil, rahval, inimkonnal on peened plaanid erinevad. See, mis ühele võib tunduda peen ja vaevu püütav, on teisele tajutav ja ammutuntud ning faktiliselt materiaalne.

Chiron seob teineteisega ja materialiseerib inimese jaoks tema kõrgema ja madalama "mina" ja juhib vaimse arengu protsesse selle kitsamas tähenduses.

Chiron jaoks on vaimsus, kui võime kuulata oma kõrgemat "mina" kõigis elusituatsioonides ja elada vastavalt tema nõudmistele ja näpunäidetele. Seejuures Chiron materialiseerib karma seadused ja inimese soovi kuulata oma kõrgemat alget ja transformeerida madalat alget. Kõrgematest seadustes hakatakse lähtuma kui liikluseeskirjadest tänavatel, lihtsalt ja loomulikult. Chiron näitab, et selleks on vaja iseendast aru saada, õppida eristama erinevaid alateadvuse programme ja tõsta sisemist ausust, mis määrab ära sisemise tähelepanu kvaliteedi. Chiron näitab ja materialiseerib otseseid sidemeid sisemise ja välimise maailma vahel ja õpetab mõjutama välimist transformeerides sisemist.

Esimesel Chironi läbitöötatuse astmel inimene võtab sisemist elu vastu kaootiliselt. See on kogum tunnetest, emotsioonidest, soovidest, vajadustest ja kavatsustest/taotlustest, mis omavad väärtust iseenesest ja toimivad isepäiselt. Inimene ei tea, mida ta tahab kümne minuti pärast ja millised taotlused/kavatsused on tal homme. Ta ei protesti selle vastu, kuna ta peab kõiki sisemisi impulsse omadeks. Sellel tasandil inimene ei näe mitte mingit seost sisemise maailma ja välimise reaalsuse vahel, mis tundub talle vahel agressiivne ja vaenulik, vahel sõbralik ja rikkalik. Füsioloogiline teadvus sellel tasandil puudub. Ebameeldivad sisemised tunded ja südametunnistuse hääl võrdsustatakse keskkonna negatiivse mõjuga, see tähendab inimene muidugi arvestab nendega, kuid püüab ära ajada kui kärbseid ja surub nad alateadvusesse. Chironi tegevus sellel astmel teeb segaseks välise maailma ja suurendab kaost sisemaailmas. Chiron ( juhib Sõnni) oskab tekitada surutist ja prognoosida tema tegevust on raske. Esimesel läbitöötatuse astmel on suureks sammuks juba see, kui inimene tunnistab sisemaailma olemasolu.

Teisel Chiron läbitöötatuse astmel inimene tunnetab oma psüühikat kui keerulist mehhanismi ja tunneb erinevate hingejõudude vastuolu ja toimet. Vahel oskab neile anda mingi tähenduse ( kas arengut soodustav või takistav), kuid ta ei tea täpselt kuidas sellega toime tulla. Madalam "mina" salakavalalt peidab ennast, aegajalt näidates oma jõudu, vahel esitledes ennast kõrgemana, sellel tasandil inimene juba tahab nähtavalt vaimselt areneda, kuid ta saab veel iseendast halvasti aru. Ta ei oska veel eristada oma sisemisi impulsse sellest, mida transleerib ühiskondlik alateadvus, ta võib selle olemasolu tunnistada, kuid iseendas tunnetab halvasti.

Muutub suhtumine välismaailma. Ta mõtleb sellest kui tervikust. Ta näeb seal elu, arengut, mõistatusi. Sellel tasandil ilmub ökoloogiline teadvus. Inimene hakkab ennast tunnetama biosfääris, mis on talle keskkonnaks. Ta märkab, et kui ta teeb midagi halvasti, agressiivses tujus, et sellest tuleb harva midagi head. Hea suhtumine inimestesse on efektsem kui ükskõik milline sunnivahend. Chironi tegevust ei vaadelda sellel tasandil enam kui kaootilist ja destruktiivset. Inimene taipab, et see, mis toimub väljas ja tema sisemuses, et seda tuleb mõista kui teatud vihjeid ja tulemuseks on parem arusaamine oma alateadvuse programmidest ja inimene õpib juhtima teadvuse jõude. Üldine tunne peale edukat Chironi tööd : inimene muutub sisemiselt palju diferentseeritumaks, kuid ka palju ühtsemaks, kuna tekivad uued seosed ja üldised eksisteerimise printsiibid, mida varem ei saanud endale ette kujutatagi. Tugevalt muutub ja areneb mentaalne maailmapilt tervikuna, teadvustatakse religiooni rolli ja religioosset filosoofiat oma elus.

Kolmandal Chironi läbitöötatuse tasandil inimene juba küllalt hästi saab aru oma sisemaailmast ja tema sisemisest aususest on küllalt, et võtta maskid alateadvuse madalatelt programmidelt, mis seisavad vastu kõrgetele programmidele. Sellel tasandil konflikt kõrgema ja madalama mina vahel praktiliselt kaob, nad jaotavad oma rollid ja inimene ei tegele enam oma sisemise maailma revolutsiooni vaid evolutsiooniga. Sõda kuulutatakse oma alateadvuse programmidele, mida transleerib ühiskondlik alateadvus, mida sellel tasandil võetakse vastu kui piiritletud ja võõrast psüühika momenti.

Välises elus inimesele on hästi näha karmaliste programmide jäljed ( kuigi mitte alati). Inimene saab aru, et peamine tema välise elu eesmärk on tema sisemine areng ja täiustumine. Maailma nähakse hoopis teistsugusena, inimene tunnetab peale loomade ja inimeste elu, ka taimede ja elutute asjade elu, millel ta tajub aurat. Ta on võimeline kohvitassi silitamisest saama energiat juurde. Inimene näeb kuidas avaneb ja sulgub vaatajale kunstiteos. Ta on võimeline suhtlema inimestega ja vahetama informatsiooni ilma sõnu kasutamata.

Sellel tasandil näeb inimene seost välise ja sisemise elu vahel nii selgelt, et saab aru milliseid jõupingutusi on enda juures vaja teha, et lahendada seda või teist välist probleemi, mis isegi ei puuduta teda isiklikult. Koos sellega ta näeb oma piiride võimalusi ja alati tunneb, et ei tööta tema vaid tema taga olev ühisväli. Talle saab mõistetavaks ja arusaadavaks teiste ühisväljade mõju maailmale, kuid ta eristab seda veel halvasti.

Neljandal Chiron läbitöötatuse astmel võtab väliseid raskusi vastu kui eranditult sisemiste probleemide projektsioone. Sisemised probleemid puudutavad väga sügavaid alateadvuse kihte, mis on otseselt seotud suurte ühisväljadega ja inimene tegeledes iseendaga mõjutab otseselt maailma karmat. Väliselt on tema energia nii suur, et isegi tema ilmumine ja asjasse sekkumine toob kaasa kaugele ulatuvaid tagajärgi. See ei ole tavaliselt purustava iseloomuga, kuna ta näeb hästi karmat ja ei loo isiklikke karmasõlmi. Sellel tasandil inimene näeb hästi egregoride struktuuri ja nendevahelisis suhteid ja ta näeb millise egregori all on teine inimene antud momendil. Ta võib soovi korral võtta juhtimise enda peale, ükskõik kui jäik ka ei oleks juhtiv egregor ja teha nii, et selle inimese juurde lendaks hing ja räägiks temaga. Subjektiivselt elatakse seda üle kui tugevat meditatsiooni, ilmutust või lihtsalt ebatavalist kõnelust, mille ajal inimene tunnetab oma sügavamat olemust. See on rahva või maailmaõpetaja, pühak või prohvet, oma probleemidega, mida on peaaegu võimatu kirjeldada isegi inimesel endal.

Chiron sümboliseerib narri või kummalist, arusaamatut sündmust, kummalist nalja ( inimest või saatust), millel on varjatud mõte.

Chironi situatsioon madalal astmel esineb kaks eripära: esiteks toimub midagi absurdset, mida pole asjade tavalises järjestuses ette nähtud. Teiseks seda situatsiooni saadab tugev ja püsiv kosmilise energia voog, tekitades tunde, et toimuval on mingi varjatud mõte, kuid milline, mitte keegi osalistest aru saada ja väljendama pole võimeline. Mingid väiksed detailid ja üksikasjad omandavad tohutu suure, lausa sümboolse tähtsuse , kuid miks neid võetakse kui saatuse märke, seda keegi öelda ei oska. Pärastpoole tõesti selgub, et nad osutusid tõesti millekski oluliseks, kuid väline seos sündmuste ja moraali vahel jääb märkamatuks ja jääb arusaamatuks, kuigi toimunu jääb kauaks meelde.

Meie ajal Chiron juhib inimese varjatud võimaluste teadvustamist, ta on kohal intensiivõppekursustel, punktmassaazil, loodusravil, ravinälgimisel ja isegi telepaatias ja telekineesis. Need on olukorrad ja informatsioon, mis oluliselt laiendavad teadvust.

Sisemise elu valdkondades valitseb Chiron grupiteraapia seansse ja psühhoanalüüsi, kus iga osaleja reaalsus tervikuna muutub tugevalt, kuna lülitub sisse kõrge energeetiline voog, mis omab oma loogikat ja eesmärki, ta on individuaalne iga grupi jaoks ja juhendaja ülesandeks on seda voogu mitte segada ja mitte püstitada oma eesmärke, mis takistaks energiavoolu. See voog võib muuta kogu vaadet maailmale ja saatus võib teha suure pöörde.

Selle artikli kohta on 21 kommentaari!

....................................................................................................................
vari 2002-04-11 15:49:55

hmm... nooojah..

....................................................................................................................
Olen 2002-04-12 14:29:48

Võimas! Toimib.

....................................................................................................................
jahhh 2002-04-15 11:46:31

HIRONISSE VÕIB SUHTUDA KUI INIMESE ABILISSE.KUID TAL POLE SUGUGI VÄIKSEM JÕUD KUI SUURTEL PLANEETIDE JA PÄIKESEL.CHIRON TEEB INIMESE ELU ILUSAKS PIKEMA AJA JOOKSUL.

....................................................................................................................
küsimus 2002-04-24 10:36:58

aga mida tähendab chiron 11-das majas jääras?

....................................................................................................................
ülle 2002-06-11 21:30:48

Palun vabandust kui rumal küsimus: mis see Chiron on?

....................................................................................................................
toretydruk 2002-06-19 14:04:02

Tere ÜLLE!Chiron on planeet, mis on k6ige hiljem avastatud ( hiljem, kui Pluto) ja asub hästi kaugel.Astroloogid nyyd arutavad, et kuidas ta meid m6jutab.

....................................................................................................................
marikene 2002-07-21 10:03:05

Väga hea lugu! Mul tekkis pisike ahhaaa ja paar seni kohata teadmisetükikest leidis endale paiga. Juttu on sellest, et Chironit on vaja "läbi töötada". Mida see tähendab ja kas on olemas mõni "juhend"?

....................................................................................................................
olemas 2002-08-01 23:14:39

Minu teada on Chiron Pluuto kaaslane!

....................................................................................................................
Valor 2002-08-04 12:13:11

Pluuto kaaslane on CHARON.avastatud 1978 aastal.ON nagu meie Kuu Maale. Chiron on aga väikeplaneet, mille orbiit asub Saturni ja Uraani vahel.

....................................................................................................................
eikeegi 2002-10-30 19:47:12

vabandage et see jutt nüüd chironit ei puuduta aga kas keegi on kuulnud sellisest asjast nagu "Harvest'i kuu"?Räägitakse et see on täiskuu,mis on kõige lähemal 21.septembrile.Inglise keeles öeldakse selle kohta "Autumnal Equinox".ma loodan et kirjutasin õigesti...kui keegi teab sellest midagi palun rääkige.

....................................................................................................................
1-10 11-20 21-21

Nimi
E-mail