Tallinna horoskoop

Autor: Peeter Tammela
Kuupäev: 2000-12-19 10:46:04


Selle artikli kohta on 53 kommentaari!

....................................................................................................................
Abhi 2002-01-26 11:51:06

...Mõned tippteadlased ning informatsioonitehnoloogia eksperdid kardavad, et astroloogia kuulutamine teaduseks võib kahjustada riigi rahvusvahelist mainet...

Hmm! Astroloogia on teadus ja ta on seda olnud juba aastatuhandeid enne infotehnoloogiat. Seega pole oluline mida arvavad selle fanaatilise sekti liikmed, kes üksteist akadeemikuteks nimetavad ja Nobeli preemiatega õnnistavad.

Üleüldse sõna "ekspert" meenutab mulle ühte anekdooti:

Jänes küsib hundilt: "Kas vastab tõele, et sa oled suur jooksuaja spetsialist?"
Hunt vastab: "No, ütleme otse, et ma olen ikka lausa ekspert."
Jänes jätkab: "Äkki sa tead siis öelda, kus asub kubeme piirkond?"
Hunt vastab: "Meie metsas minu teada küll sellist piirkonda ei ole..."

....................................................................................................................
Erik Arro 2002-01-31 02:22:22

Arvan tõesti, et ka peajumal allub karma seadusele - karma seadus on kõrgemal kui Jumal.

Kui Jumal on olemas - miski - siis on see järelikult olemas - eksistents - olemasolu. Ja igasugune olemasolu (eksistents, samsaara) on siiski piiratud ja allub karma seadusele.

Buddha õpetuse järgi kuulub Jumal ja jumalad samsaarasse, lõputusse ringkäiku. Jumalikud rõõmud ja naudingud ei kesta igavesti, võibolla 1 miljon Brahma ööpäeva (üks Brahma ööpäev on 430 000 000 000 aastat vist) ja siis tuleb järgmine Brahma jne. Jumaladki kukuvad taevast alla, kui nende pälvimused (heategude tagajärjed) on ära kulunud, ja sünnivad alumistesse ilmadesse.

Budalase eesmärk pole Jumalaks või taevariiki saamine, vaid täielik vabanemine samsaarast ehk olemasolust. Taevariigi naudingud pigem seovad veelgi kütkestavamalt maaja (näivuse) võrkudesse.

....................................................................................................................
Abhi 2002-01-31 09:24:49

Kui karma seadus on kõrgemal kui Jumal, siis karma seadus ON Jumal, sest Jumalaks nimetatakse KÕIGE olemasoleva (seega ka karmaseaduse) alget ehk isikut, kes on Kõigekõrgem.

Isikut, kelle rõõmud ei kesta igavesti ei saa Jumalaks nimetada sest ta allub sellisel juhul ju ajale. Jumal, kes kõige algena on ka aja looja, sellele loomulikult ei allu. Neid, kelle rõõmud kestavad miljoneid aastaid nimetatakse sanskriti keeles deevadeks ja eesti keelde on nad reeglina tõlgitud kui pooljumalad. Siit ka segadus, et neid mõnikord Jumalateks peetakse. Üleüldse ei saa filosoofiliselt rääkida Jumalatest mitmuses, sest KÕIGE alge saab olla ainult üks ja ainus.

Ka vedalike õpetuste seisukohalt ei ole kõrgeimaks eesmärgiks Jumalaks või taevariiki saamine, vaid oma algsesse seisundisse jõudmine. Sellega kaasneb loomulikult ka täielik vabanemine samsaarast ja materiaalsest eksistentsist. Samuti hoiatatakse taevariigi näiliste võlude eest.

Huvitav on siinkohal märkida, et sõna "taevariik" on ilmselt eesti keelde tulnud just sellesama sanskritikeelse "deeva" kaudu ja ei tähenda muud kui deevade riiki ehk seda olemise sfääri kus elavad n.ö. pooljumalad.

....................................................................................................................
EA 2002-01-31 17:38:23

Budism väidab, et kõikide nähtuste olemus on tühjus, nii ka Jumala ja jumalate olemus on tühjus. Seetõttu oleks õigem Jumala asemel rääkida tühjusest, tühjusest saab kõik alguse - eimiskist. Ja tühjusest kasvavad välja nähtused, vormid, ruupad, mitte et keegi neid tahtlikult loob.

Siin üks lõik budistlikust džaatakast Jumala kohta:

"Nõnda ajas Õilis Olend (Buddha) põhjuslikkuse puudumise pooldaja oma selgete väidetega segadusse. Seejärel pöördus ta selle poole, kes uskus ülimasse olendisse, ning lausus: "Ka teie, kes te olete nii usklik, ei tohiks mind süüdistada. Teie mõtteviisi kohaselt on teie Jumal kõige põhjuseks.

Kuulake nüüd. Kui ülim olend on kõige Looja, siis on tema üksinda ka ahvi tapja — kas pole nii? Kuidas te võite mind kellegi teise tegude pärast süüdistada? Kui te aga ütlete, et te ei teeks kaastunde tõttu midagi niisugust, miks te siis kuulutate valjusti, et tema on kõikide asjade põhjuseks?

Veelgi enam, miks te tema ees lootuses ja palves kummardate, kui see kõiksuse isand, teie "isetekkinud olend", peaks olema juba loonud kõik teod, nii head kui halvad? Isegi see, et te teda kummardate, on tegelikult tema tegu. Te ei saa eitada, et tema on kõikide teie tegude taga. Kuhu jääb siis vaba tahe, mu sõber? Kui seda pole, kuidas te saate siis mind milleski süüdistada?

Tõesti, kui ülim olend on kõikide patuste tegude looja ning sooritaja, miks peaksid need, kes pattu pelgavad, üldse vaevuma teda jumaldama, kui näevad temas seda omadust? Ja kui ta pole see, kes teeb kurja, siis eksite, öeldes, et ta on kõikide asjade looja.

Pealegi pidi teie ülim olend millestki olemisse jõudma — kas Dharmast (asjade seaduspärasest korrast) või millestki muust. Kui ta tekkis Dharmast, siis ei saanud ta olla olemas enne, kui see kord eksisteeris. Kui ta tekkis millestki muust, siis on ta ise orjuses, ega ole ülim, vaid hoopis lõputult sõltuv.

Te võite öelda, et ta on olemas põhjusetult. Kui see on nii, siis olete kiindunud ja pühendunud kellessegi, kes on väljaspool asjade loomulikku korda ning on seetõttu ebamoraalne. Kui te võtate oma ülimat olendit kui kõikide asjade ainsat põhjust, kas te peaksite siis süüdistama mind selle ahvide pealiku tapmises, kui tema saatus oli juba ülima olendi poolt otsustatud?"

(PS. Võin kogu loo sulle saata, siin jääb kontekst võibolla ähmaseks.)

....................................................................................................................
Abhi 2002-02-05 18:38:28

Erinevatest raamatutest võib välja tuua väga palju erinevaid ning üksteisele vastukäivaid tsitaate. Kui me neid kõiki loeme ja aktsepteerime, jääb järgi ainult ümmargune null sest erinevad raamatud taandavad vastastikku üksteise seisukohad. Seetõttu on minu jaoks juba palju aastaid põhiliseks küsimuseks see, kust informatsiooni hankida. Kõik ülejäänud küsimused lahenduvad, kui sellele PÕHIküsimusele on vastatud.

Järgnevalt pakuksingi vastukaaluks ühe väikese osa Sri Caitanya Caritamritast, Madhya Lila, 9. peatükk, värsid 40-63.

VÄRSS 40

Jumal Caitanya Mahaprabhu erakordse mõju tõttu saabusid miljonid inimesed lihtsalt selleks, et näha Teda. Tõesti, see kokkutulek oli piiritu, sellest osavõtjaid ei olnud võimalik kokku lugeda.

VÄRSS 41

Jumala kehalised iseärasused olid imelised ning lisaks sellele oli Ta alati ekstaasis armastusest Jumala vastu. Lihtsalt Tema nägemisest hakkas igaüks kordama Krishna püha nime, ning sellisel moel sai igaüks Vaishnava pühendunuks.

VÄRSS 42

On palju erinevaid filosoofe. Mõned on loogikud, kes järgivad Gautamat või Kanadat. Mõned järgivad Jaimini Mimamsa filosoofiat. Mõned järgivad Sankaracarya Mayavada filosoofiat ja teised järgivad Kapila Sankhya filosoofiat või Patanjali müstilist joogasüsteemi. Mõned järgivad smrti-sastraid, mis on moodustatud kahekümnest religioossest kirjutisest ning mõned järgivad Puranasid ning tantra-sastrat. Sellisel moel on olemas palju erinevaid filosoofide tüüpe.

VÄRSS 43

Kõigi nende erinevate kirjutiste järgijad olid valmis esitama oma tekstide järeldusi, aga Sri Caitanya Mahaprabhu murdis kõik nende arvamused tükkideks ning kehtestas Oma bhakti tee, mis põhineb Veedadel, Vedantal, Brahma-sutral ning acintya-bhedabheda-tattva filosoofial.

VÄRSS 44

Sri Caitanya Mahaprabhu kehtestas pühendumise tee kõikjal. Keegi ei suutnud teda alistada.

VÄRSS 45

Olles sellisel moel Jumal Sri Caitanya Mahaprabhu poolt alistatud, asusid kõik need filosoofid ning nende järgijad Teda järgima. Niiviisi muutis Jumal Caitanya Lõuna India Vaisnavate riigiks.

VÄRSS 46

Kui uskmatud said kuulda Sri Caitanya Mahaprabhu erudeeritusest, tulid nad suure uhkusega Tema juurde, tuues oma õpilased ühes.

VÄRSS 47

Üks neist oli budistide liider, kes oli väga suur õpetlane. Selleks, et kehtestada üheksa filosoofilist budismi järeldust, astus ta Jumala ette ja asus kõnelema.

VÄRSS 48

Ehkki budistid ei ole kõlblikud diskussiooniks ning Vaishnavad neid vastu ei võta, rääkis Caitanya Mahaprabhu siiski nendega, et vähendada nende võltsi uhkust.

VÄRSS 49

Budistide kirjutised põhinevad peamiselt argumentidel ja loogikal ning nad sisaldavad üheksat põhilist printsiipi. Kuna Sri Caitanya Mahaprabhu lükkas nende argumendid ümber, siis ei saanud nad oma teed kehtestada.

VÄRSS 50

Budistide õpetaja esitas oma üheksa põhimõtet, kuid Sri Caitanya Mahaprabhu murdis need Oma raudse loogikaga tükkideks.

VÄRSS 51

Kõik mõistusega spekuleerijad ja suured õpetlased alistati Sri Caitanya Mahaprabhu poolt ning kui inimesed hakkasid naerma, tundsid budistid nii häbi, kui ka hirmu.

VÄRSS 52

Budistid mõistsid, et Jumal Sri Caitany Mahaprabhu oli Vaishnava ning nad pöördusid väga õnnetutena koju. Siiski hakkasid nad hiljem Jumala vastu salanõu pidama.

VÄRSS 53

Olles oma salanõuga valmis saanud, tõid nad Jumal Sri Caitanya Mahaprabhu ette kandiku puudutamata toiduga ning nimetasid seda maha-prasadaks

VÄRSS 54

Sel hetkel kui rüvetatud toitu Sri Caitanya Mahaprabhule pakuti, ilmus taevast väga suur lind, võttis kandiku oma noka vahele ning lendas minema.

VÄRSS 55

Tõesti, toit mida keegi ei olnud puudutanud, langes budistide peale ning suur lind lasi kandikul budistide juhi pähe kukkuda. Vastu pead kukkudes tegi kandik kõva lärmi.

VÄRSS 56

Kandik oli tehtud metallist ning kui selle serv puudutas õpetaja pead, lõikas see talle sisse ning õpetaja kukkus samal hetkel teadvusetult maha.

VÄRSS 57

Sel ajal kui õpetaja teadvusetult maha kukkus, karjusid tema budistlikud õpilased kõva häälega ning jooksid Sri Caitanya Mahaprabhu lootosjalgade juurde varjule.

VÄRSS 58

Nad kõik palusid Jumal Sri Caitanya Mahaprabhud, nimetades Teda Jumala Kõrgeimaks Isiksuseks ning ütlesid: "Palun andesta meie solvang. Palun ole meie vastu armulik ning ärata meie vaimne õpetaja uuesti ellu"

VÄRSS 59

Seejärel vastas Jumal budistlikele õpilastele, "Te kõik peaksite kordama Krishna ja Hari nimesid väga valjult oma vaimse õpetaja kõrva ääres."

VÄRSS 60

"Selle meetodi abil tuleb teie vaimne õpetaja tagasi teadvusele." Järgides Sri Caitanya Mahaprabhu soovitust, asusid kõik budistlikud õpilased üheskoos Krishna püha nime kordama.

VÄRSS 61

Kui kõik õpilased kordasid Krishna, Rama ja Hari pühasid nimesid, tuli budistide õpetaja taas teadvusele ning asus viivitamatult Jumal Hari pühasid nimesid kordama.

VÄRSS 62

Kui budistide vaimne õpetaja asus Krishna püha nime kordama ning alistus Jumal Sri Caitanya Mahaprabhule, imestasid kõik inimesed, kes olid sinna kogunenud.

VÄRSS 63

Sri Caitanya Mahaprabhu, Sacidevi poeg haihtus seejärel äkitselt ja humoorikalt kõiki silmist ning mitte keegi ei suutnud enam Teda leida.

http://www.hisdivinegrace.com/books/cc/madhya10.shtmlLoomulikult, Erik, me võime ka loogika tasandile laskuda:

Kui kõik saab alguse tühjusest, siis peaks täiskõhu tunne ka tühjast taldrikust alguse saama. Või tühja rahakotiga mööda poode kulgemine tooks kaasa kõik ihaldatava.

Kui Kõigekõrgem on tühjus, nagu sa väidad, siis ei ole ta ju Kõigekõrgem. Kõigekõrgem peab omama kõike mõeldavat. Kui isegi minul on olemas nimi, kuju jne, siis on need olemas ka Kõigekõrgemal. Vastasel juhul oleks mina temast kõrgem.

Tühjuse filosoofia on paraku vaid teoreetiline ja praktikas keegi selle toimimist ei demonstreeri.

Samuti ei panda sinu vanemaid vangi sinu kuritegude eest. Seda vaatamata sellele, et nemad on ju sinu "loonud".

Kui sinu vanemad on ainult sinu heade tegude loojad, mitte aga sinu halbade tegude loojad, siis ei ole nad sinu loojad? Kus siin loogika on?

Tühjuse filosoofia on ateismi allikaks, kuna elusolendi algne loomus on soovida naudinguid. Niipea, kui ta asub seisukohale, et teda ootab ees tühjus, üritab ta nautida selle materiaalse elu mitekesiseid võlusid. Sellisel moel viib impersonalism tugitoolifilosoofiani ning materiaalsetesse naudingutesse kiindumiseni. Spekuleerimine võib pakkuda meile teatavat naudingut, kuid tõelist vaimset kasu ei ole võimalik sellistest spekulatsioonidest saada.

....................................................................................................................
EA 2002-02-08 14:26:46

Abhi

See lugu Caitanyast ei sisaldanud ühtegi argumenti, peale selle, et ta oponendi pea taldrikuga pooleks lõi. Väga barbaarne. Seda võib hinduistidest uskuda küll, nad on palju agressiivsemad kui budalased, seda on juba Bhavadgitas kirjeldatud lahingust näha, kus Krisna õhutab inimesi tapma.

Veedad kubisevad julmadest vereohvritest. Lisaks rassistlik kastisüsteem ja naiste elusalt põletamine tuleriidal. Pole see Veeda miski ilus asi. Ei maksa idealiseerida.

See Caitaniya ei esitanud ju ühtegi argumenti, ka pole budalaste argumente esitatud. Paljas demagoogia. Labane. Selline imevõimetega vehkimine ei ole mingi tõe garantii.

Erik

....................................................................................................................
Kiisu-skorpion 2002-02-17 00:06:16

Peab ütlema, et isegi huviav oli lugeda ja jälgida Eriku ning Abhi omavahelisi mõtteavaldusi, kuigi ise suurt aru ei saanud.
Ainult see vestlus läks "natuke" mööda antud artikli sisust.
Aga hullu pole midagi! Kui astroloogia teemadel muud pole lugeda, eks lepime ka sellega.Ehk saab kunagi ka budismist ja krisna asjadest rohkem aru!

....................................................................................................................
Abhi 2002-02-21 09:54:17

Neelasidki konksu alla. Vaatame, kuidas sa selle välja köhid. Mõni inimene lihtsalt on selline, et ei saa oma vigadest enne aru, kui talle neid ei peegeldata.

Meie vestlus sinuga algas 2002-01-09 23:54:46, kui sa oma kommentaari
kirjutasid. SIIS oli jutt veel astroloogiast. Ma esitasin sulle VÄGA mitu argumenti ja ümber sa neid ei lükanud ega tunnistanud ka oma lüüasaamist sel teemal, vaid vahetasid teemat ja hakkasid sujuvalt budismist rääkima, lootes et seda teemat valdad sa paremini.
Teema vahetamine oli ESIMENE demagoogia võte, mida sa kasutasid. Selle
võtte nimi on "Red Herring" ehk "Roosa Heeringas".

Ma vastasin ka su budistlikele argumentidele veedalike argumentidega, mille peale võtsid sina kasutusele TEISE demagoogia võtte, öeldes:

"Nõnda ajas Õilis Olend (Buddha) põhjuslikkuse puudumise pooldaja oma selgete väidetega segadusse."

Selles lauses ei ole argumente ja just sellele vastuseks tsiteerisin mina analoogset lõiku "Caitanya Caritamritast", kus loogilistele argumentidele eriti ei keskenduta.

Tähelepanelikul uurimisel märkaks sa mu tsitaadis siiski midagi väga huvitavat:

Sel ajal kui õpetaja teadvusetult maha kukkus, karjusid tema budistlikud õpilased kõva häälega ning jooksid Sri Caitanya Mahaprabhu lootosjalgade juurde varjule. Nad kõik palusid Jumal Sri Caitanya Mahaprabhud, nimetades Teda Jumala Kõrgeimaks Isiksuseks ning ütlesid: "Palun andesta meie solvang. Palun ole meie vastu armulik ning ärata meie vaimne õpetaja uuesti ellu".

On see argument või ei ole? Ma arvan, et tean, mida sa vastad.

Kuna sa siiski kommentaari järgnevas osas esitasid mõned argumendid, esitasin ka mina peale "Caitanya Caritamrita" tsiteerimist taaskord oma argumendid, kuid sa ju ei kavatsegi neile vastata. Ma olen juba kaks nädalat oodanud.

KOLMAS demagoogia võte on su väide, et Caitanya oponendi pea taldrikuga pooleks lõi. Caitanya ei ole seda teinud. Ma pole seda öelnud. Seda nimetatakse oponendile sõnade suhu panemiseks. Tsitaadis oli juttu linnust, kes budistide õpetajale taldriku pähe pillas. Ära moonuta tõde. SELLISEL TEOL ON VÄGA HALVAD TAGAJÄRJED.

NELJANDA demagoogia võttena ütled sa, et "See Caitaniya ei esitanud ju ühtegi argumenti". Tsitaadis öeldi selgesõnaliselt, et "Budistide õpetaja esitas oma üheksa põhimõtet, kuid Sri Caitanya Mahaprabhu murdis need Oma raudse loogikaga tükkideks." Järelikult on su väide, et argumente ei esitatud, demagoogia.

Lisasin oma tsitaadi järele ka lingi selle raamatu terviktekstile, kus sul oleks olnud võimalus budisti üheksa argumendi ja Caitanya vastustega nendele tutvuda. Ma ei pea ju seda ometi siia kopeerima hakkama. See on eelkõige ikka astroloogia portaal.

Lisan sulle siia mõned lingid kust võid demagoogia kohta lähemalt lugeda.

http://members.aol.com/jimn469897/skeptic.htm
http://carmen.artsci.washington.edu/propaganda/home.htm
http://www.nizkor.org/features/fallacies/
http://www.primenet.com/~byoder/attack.htm
http://phuakl.tripod.com/pssm/REASON.htm

Usun, et sulle on seda hädasti vaja, sest kui sa mõistad, mis demagoogia on, siis saad sa ka aru, et budism ei tegelegi millegi muuga peale demagoogia.

Te olete ju ateistid nagu sa isegi avameelselt oma Delfi artiklis tunnistad.
http://www.delfi.ee/news/comment/comment/article.php?id=3021819

Igasuguse demagoogia eesmärk on varjata tõde. Selleks kasutatakse paljusid erinevaid võtteid. Budistid, nagu ka kõik muud ateistid, üritavad varjata Jumala olemasolu ja selleks kasutate te demagoogiavõtet, milleks on mõistetele teise tähenduse andmine, mis on ju samuti nende õige tähenduse ehk tõe varjamine.

Kuidas muidu seletada seda, et te ehitate templeid nagu teevad seda religioossed inimesed, kuid propageerite sealjuures ateismi. Läbi aastatuhandete on inimesed ehitanud templeid, et seal Jumalat kummardada. Teie aga üritate templile teistsuguse tähenduse anda, ning sellega tõde varjata.
Samuti ei piirdu te lihtsalt templite ehitamisega, vaid olete üle võtnud ka paljud rituaalid, mida Jumala teenimisel kasutati. Teie ju Jumalat ei usu, miks te siis üritate süütutele inimestele muljet jätta nagu te korraldaksite templites
jumalateenistusi?
Samuti kasutate te palvehelmeid! Palvetatakse ju Jumala poole aga teie Jumala olemasolu ei usu! Mis see on, kui see ei ole demagoogia?
Milleks kannavad mõned budistid mungarüüd? Munk on see, kes on loobunud kõigest, selleks, et Jumalat teenida.
Te olete kirjutanud suure hulga raamatuid ning nimetate neid pühakirjadeks! Milleks!? Mille poolest teie raamatud pühad on kui kõik on tühjus nagu sa väidad? Kuidas saab üks osa tühjusest olla püham kui teine osa? Või väidate te, et kogu tühjus on püha?
Lisaks kõigele räägite te ilusate sõnadega vägivallatusest ja soovitate loomi mitte tappa ning olete taimetoitlased. See on samuti väga kaval demagoogiavõte. Keegi ei võtaks ju teie tühjuse filosoofiat tõsiselt kui te eelnevalt endast head muljet ei üritaks jätta. Pettus peab olema osavalt tõega segatud, et inimesed selle vastu võtaksid. Kui sa annad talumehele kotitäie ohakaseemneid, siis ei ole ta nii loll, et neid oma põllule külvata. Kui sa aga puistad need
kvaliteetse viljaseemne hulka, siis külvab talumees need maha ja ta põld on rikutud...

Sellisel moel olete te säilitanud VORMI, mis lubab paljudel otisjatel arvata, et te olete religioossed inimesed kuid SISULISELT olete te siiski ateistid. Nii mõnigi otsija liitub teiega, saades alles paljude aastate pärast aru, et teda on rängalt petetud. Tema otsis tõde - teie aga varjate seda. See on suurim kuritegu, mida on võimalik sooritada ja sa julged sealjuures veel kritiseerida veedasid vereohvrite või kastisüsteemi pärast. Vastavalt põhjuse ja tagajärje seadusele, mida sa enda meelest tunned, saab petetud see, kes teisi petab. Kas
see ei ole kurb tulevik? Budism on olemas ainult selleks, et need, kes eelmistes eludes teisi petnud on, nüüd ise petetud saaks.

Loogikuna sa kindlasti mõistad, et demagoogi alistamine demagoogia võtetega ei ole demagoogia, täpselt samuti nagu tapja tapmine ei ole tapmine. See on täpselt vastupidine - tapmisest hoidumine. Seda mõistes saad sa aru ka sellest, et su näide Krishnast, kes õhutab inimesi tapma, ei ole jällegi midagi muud kui demagoogia.
Igas kultuuris on kombeks kurjategijaid karistada ja vajadusel ka tappa ning just seda tehti ka Bhagavadgitas kirjeldatud lahingus. Järelikult ei ole seal tegemist mitte kuriteoga vaid vastupidisega - heateoga.

Samas oleks ka huvitav kuulda, kuidas sa põhjendad oma väidet, et kastisüsteem on rassistlik. Veedad selgitavad, et inimene ei peaks ennast oma kehaga segi ajama. Inimene ei ole keha. Ta OMAB keha. Rass aga on midagi sellist, mis kuulub just keha, mitte hinge juurde. Aga ilmselt ka see ei ole su jaoks argument sest sa ei tunnista ka hinge olemasolu. Kui hinge ei ole ja on ainult keha, siis on ka sellest tulenevad rassid ning rassisti austava tiitli võiksid sa seega endale
jätta.

Üleüldse - sul puudub vähimgi ettekujutus sellest, mis siis Veedad ikkagi on. Veedad on teadmised. Teadmised kõigest. See tundub esmapilgul mõistmatu, kuid veedad sisaldavad teadmisi nii arenemiseks, kui ka degradeerumiseks. Sellisel moel on veedad täiuslikumad, kui need teadmised, mis võimaldavad ainult areneda. Selline on täiuslik teadmine. Põhimõtteliselt jagunevad veedad kolme guna vahel
ehk lollidele, tarkadele ja vahepealsetele mõeldud veedad. Arusaadavalt ei aktsepteeri ma kõike kolme osa ega soovita seda ka sulle.

Lõpetuseks pakun sulle lahkelt võimalust vastata seni vastamata jäänud küsimustele:

SINA: mis puutub planeetidesse, siis ei ole vaja keerulisi definitsioone - PLANEEDID LIHTSALT MÕJUTAVAD!

MINA: Kuidas me saame rääkida planeetide MÕJUDEST selliste meetodite puhul nagu direktsioon või komposiit. Neis meetodites kasutab astroloog planeetide asendeid, mida tegelikkuses pole kunagi eksisteerinud. Kuidas saavad planeedid sellisel juhul midagi mõjutada?

SINA: ISEGI JUMALAD ALLUVAD PÕHJUSE JA TAGAJÄRJE SEADUSELE EHK KARMA SEADUSELE.

MINA: Kõrgeim Jumal on kõige allikas. Kaasaarvatud pooljumalate ja karma seaduse allikas ning on seega neist kõrgemalseisev. Kui Kõrgeim Jumal alluks karma seadusele siis ei oleks põhjust teda Kõrgeimaks Jumalaks nimetada sest karma seadus oleks temast kõrgemal.

SINA: Jumalikud rõõmud ja naudingud ei kesta igavesti.

MINA: Isikut, kelle rõõmud ei kesta igavesti ei saa Jumalaks nimetada sest ta allub sellisel juhul ju ajale. Jumal, kes kõige algena on ka aja looja, sellele loomulikult ei allu.

SINA: Budism väidab, et kõikide nähtuste olemus on tühjus, nii ka Jumala ja jumalate olemus on tühjus. Seetõttu oleks õigem Jumala asemel rääkida tühjusest, tühjusest saab kõik alguse - eimiskist. Ja tühjusest kasvavad välja nähtused, vormid, ruupad, mitte et keegi neid tahtlikult loob.

MINA: Kui kõik saab alguse tühjusest, siis peaks täiskõhu tunne ka tühjast taldrikust alguse saama. Või tühja rahakotiga mööda poode kulgemine tooks kaasa kõik ihaldatava.

Kui Kõigekõrgem on tühjus, nagu sa väidad, siis ei ole ta ju Kõigekõrgem. Kõigekõrgem peab omama kõike mõeldavat. Kui isegi minul on olemas nimi, kuju jne, siis on need olemas ka Kõigekõrgemal. Vastasel juhul oleks mina temast kõrgem.

....................................................................................................................
EA 2002-02-27 13:48:05

Abhi lause:

"NELJANDA demagoogia võttena ütled sa, et "See Caitaniya ei esitanud ju ühtegi argumenti". Tsitaadis öeldi selgesõnaliselt, et "Budistide õpetaja esitas oma üheksa põhimõtet, kuid Sri Caitanya Mahaprabhu murdis need Oma raudse loogikaga tükkideks."
Järelikult on su väide, et argumente ei esitatud, demagoogia."


Kuule Abhi, kus sa siin argumente näed? Millised olid budalaste 9 argumenti? Ja millised olid vastuargumendid?

Kui too lause seal - ("Budistide õpetaja esitas oma üheksa põhimõtet, kuid Sri Caitanya Mahaprabhu murdis need Oma raudse loogikaga tükkideks.") - on sinu meelest miski argument, siis minu siiras kaastunne sulle ja sellele Catanyale.

....................................................................................................................
EA 2002-02-27 14:07:07

Su viimane lause:
"Kui Kõigekõrgem on tühjus, nagu sa väidad, siis ei ole ta ju Kõigekõrgem. Kõigekõrgem peab omama kõike mõeldavat. Kui isegi minul on olemas nimi, kuju jne, siis on need olemas ka Kõigekõrgemal. Vastasel juhul oleks mina temast kõrgem."

Tühjus omabki kõike, selles sisaldub kõik. Ega tühjus pole tühi, selles sisaldub kogu maailm, kogu täius. Niisiis ka kuju, silm, nimi jne. Järelikult ikkagi kõige kõrgem.

Sinu jube sõim budismi aadressil (et budism on pettus ja inimeste eksitamiseks) näitab su madalat arengutaset, mina küll hinduismi täielikuks valeks ja pettuseks ei pea. Ka kristluses on palju kasulikku ja ilusat. Ära ole sektant, kõikides religioonides on midagi kasulikku.

Ja tühjuse õpetus on parim rohi sektantide rahustamiseks. Tavaliselt just need jumala nimel võitlejad teevad kõige suuremaid kuritegusid. Ja sinu kirja toon annab tunda, mis juhtub nendega, kes julgevad kahelda sinu sekti tõdedes.

Hoidku jumal meid sektantide eest!

PS. Küsimus: ja kui jumal pole tühjus, siis millest ta koosneb?

....................................................................................................................
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-53

Nimi
E-mail