Tallinna horoskoop

Autor: Peeter Tammela
Kuupäev: 2000-12-19 10:46:04


Selle artikli kohta on 53 kommentaari!

....................................................................................................................
Füüsik 2001-10-14 02:45:32

Ma ei saa aru, miks autor jahub holograafilisest paradigmast ega too selle kinnituseks algallikat. Siin on Postimehe vana lugu mingilt füüsikult.

...

Kõik on üks ja seesama

Pöördume nüüd tagasi David Bohmi teooria juurde. Bohmi põhiväide on see, et tegelikult objektiivset reaalsust meie tavalises mõistes ei eksisteeri, vaid kõik, mida me tunnetame, on vaid osa gigantsest hologrammist. Seega arvab Bohm, et Aspecti poolt avastatud kaugusest sõltumatu silmapilkne informatsioonivahetus kahe kvantosakese vahel ei ole midagi muud kui see, et nende kahe osakese vaheline kaugus ise on illusoorne. Seega mingil sügavamal reaalsuse tasemel ei ole need osakesed kui eraldiseisvad objektid, vaid kui üks ja seesama
osake. Et oma mõtet paremini esile tuua, esitab Bohm järgmise näite.

Kujutlege akvaariumi, mille sees ujub kala. Oletame veel, et te ei saa seda akvaariumi otse jälgida, vaid informatsioon tuleb teieni kahest telekaamerast, millest üks vaatab akvaariumi otsesihis ja teine
samaaegselt küljelt. Vaadates nüüd kaameratega ühendatud telemonitore võib tekkida mulje, et te vaatate kahte erinevat kala, sest kaamerate erineva paigutuse tõttu on ka pildid kalast mõlemas monitoris erinevad. Kuid kui teil on kannatust istuda monitoride ees pikemat aega, siis leiate te peagi, et nende kahe kala liikumises on teatud sõltuvus. Kui kala ühes monitoris pöördub mingis suunas, siis ka teises monitoris olev kala teeb teatud liigutuse just samal
ajal.

Niimoodi arutledes võib muide kergelt teha järelduse, et üks kala vahetab teisega informatsiooni, koordineerimaks liikumist. Kuid nii see ju ei ole. Samasugune on Bohmi arvates olukord kahe kvantosakesega Aspecti katses. Just ilmne valguse kiirusest kiirem side kvantosakeste vahel peaks meile tõestama, et eksisteerib mingi sügavam reaalsuse tase, millest meil seni aimugi polnud. Seega
pole need kvantosakesed mitte erinevad objektid, vaid ühe ja sama objekti erinevad "vaated".

Kogu meie füüsiline maailm koosneb taolistest kvantosakestest, siis on
ju kogu universum kui mingi "vaade", kui mingi hologramm. Hologrammi iga osa sisaldab endas informatsiooni objekti kui terviku kohta, seetõttu võib siit teha veelgi üllatavama järelduse, et mingil sügavamal tasemel on kõik objektid siin universumis omavahel seotud. Seega näiteks inimajus olevad elektronid on mingil salapärasel viisil ühenduses Andromeeda udukogus asetsevate tähtede elektronidega ja veel nii, et "informatsioon" nende vahel ei kulge mitte 2200
aastat, nagu kuluks valgusel, vaid silmapilkselt. Sellises holograafilises maailmas pole enam ruumi ega aega meie tavalises mõistes. Isegi minevik, olevik ja tulevik eksisteerivad sellises maailmas nagu mingis superhologrammis samaaegselt.
Siinkohal oleks nüüd paras aeg see arutelu Bohmi teooriast lõpetada.

Ülaltoodud rabavalt uued seisukohad meie universumi olemusest on nüüdseks saanud oma termini - HOLOGRAAFILINE PARADIGMA. Paljud teadlased suhtuvad neisse paraja skeptilisusega, kuid leidub ka hulgaliselt neid, kes arvavad, et universumi holograafiline mudel on senistest mudelitest kõige selgem ja loogilisem. Enamgi veel, nad on veendunud, et just sellisest käsitlusest lähtudes on võimalik leida
seletus paljudele senilahendamata mõistatustele nagu näiteks paranormaalsetele ilmingutele.
Universumis, kus kõik on kõigiga seotud, ei ole muidugi raske seletada telepaatilisi võimeid ja muidki inimtaju sügavustes toimuvaid mõistatuslikke nähtusi.

....................................................................................................................
Artzilla 2001-12-09 05:11:32

Sa Abhi lõpeta jama ajamine!

....................................................................................................................
E. Arro 2002-01-09 23:54:46

Abhi astroloog@horoskoop.ee 2001-08-24 17:40:08

Esiteks ei ole astroloogias põhjuslikkusega midagi pistmist. Olen kuulnud umbes sellist astroloogia definitsioni: "Astroloogia on teadus, mis põhineb mikro- ja makrokosmose paralleelsusel, mille vahel puudub põhjuslik seos".


Abhi, see on ränk möödapanek nii budismi,hinduismi kui ka tavamõtlemise seisukohalt. KÕIK SIIN ILMAS ON OMAVAHEL PÕHJUSLIKUS SEOSES. MISKI EI ASU VÄLJASPOOL PÕHJUSLIKKUST. ISEGI JUMALAD ALLUVAD PÕHJUSE JA TAGAJÄRJE SEADUSELE EHK KARMA SEADUSELE.

Aga, mis puutub planeetidesse, siis ei ole vaja keerulisi definitsioone - PLANEEDID LIHTSALT MÕJUTAVAD! Ja ongi kõik. Nii nagu maakeral on mõjujõud (gravitatsioon), nii ka teistel taevakehadel, mis omavad massi.

Planeetide liikumine allub täielikult kindlatele põhjustele.

....................................................................................................................
E. Arro 2002-01-10 00:03:16

Abhi!

Eksid, kõik siin ilmas on omavahel seoses, kõik allub põhjuslikkusele, nii ka planeedid, mis liiguvad ja mõjutavad kindla korra päraselt. (Seda nii budismi, hinduismi kui teaduse seisukohalt).

Kas paralleelsus polegi põhjuslik seos?

Nii nagu maakeral on gravitatsioon, nii on oma tugev mõju ka teistel taevakehadel!

See definitsioon, mille välja tõid, on eriti imelik.

....................................................................................................................
EA 2002-01-10 00:05:44Kõige muuga võib nõusse jääda.
Tänan Sind suure töö eest siin!

....................................................................................................................
Abhi 2002-01-10 11:32:13


Ma ei vaidle vastu, et kõik siin ilmas on omavahel põhjuslikus seoses. Põhjuslikkus on iseenesestmõistetavalt olemas, aga mitte nii pealiskaudsel kujul nagu seda mõnikord arvatakse. Kui ma ütlen, et astroloogias ei ole põhjuslikkusega midagi pistmist, siis pean ma silmas seda, et inimese (või ka riigi) horoskoobist väljaloetavaid sündmusi EI PÕHJUSTA PLANEETIDE LIIKUMINE, mitte aga seda, et sündmustel üldse põhjusi ei ole. Põhjus loomulikult on, kuid see asub kusagil mujal.

Võib tuua järgmise lihtsa näite: Kui inimene on käinud pikkade aastate vältel igal pühapäeval kirikus ja samas on ta igal pühapäeval söönud pannkooke moosiga, siis ei tähenda see, et kirikuskäimine PÕHJUSTAS pannkookide tekke köögilauale või et pannkoogid PÕHJUSTASID vastupandamatu tungi kirikut külastada. Need kaks asja on omavahel SEOTUD kolmandaga — pühapäevaga! Pühapäev on see, mis põhjustas kirikusse mineku ja pühapäev on ka põhjuseks miks menüüsse võeti pannkoogid. Samamoodi on ÜHINE PÕHJUS sündmustel inimeste elus ja planeetide liikumisel. Seda nimetan ma mikro- ja makrokosmose paralleelsuseks.

Ka David Bohmi suurepärane näide akvaariumist ja seal asuvat kala filmivast kahest kaamerast on siin kommentaariumis olemas ja see illustreerib parallelsust väga hästi.

Me võime öelda, et planeedid MÕJUTAVAD inimesi sest me lihtsalt oleme harjunud niimoodi rääkima aga sisuliselt on see ebatäpne ja tekitab seega väärarusaamu astroloogiast. OK, loomulikult on olemas planeetide füüsikalised mõjud mida elusolendid tunnevad nagu päikese soojus või kuu valgus aga astroloogia tegeleb väheke teiste asjadega.

Üldiselt on see üsna tüüpiline, et inimene astroloogiaga tegelema asudes arvab alguses, et tegemist on planeetide gravitatsiooni ja muude mõjudega, kuid aegamööda keerulisemate astroloogiliste tehnikate juurde jõudes saab selgeks, et see teooria jätab mõned küsimused vastuseta. Kuidas me saame rääkida planeetide MÕJUDEST selliste meetodite puhul nagu direktsioon või komposiit. Neis meetodites kasutab astroloog planeetide asendeid, mida tegelikkuses pole kunagi eksisteerinud. Kuidas saavad planeedid sellisel juhul midagi mõjutada?

Või võtame feng-shui. Kas sa tõesti usud seda, et tuppa elama kolinud liblikas PÕHJUSTAB selles toas elava perekonna lagunemise? Põhjus on ikka kusagil mujal ja liblikas on lihtsalt märk sellest, et mingid põhjused hakkavad peatselt vilja kandma.

Muuseas, äsja lõbustas kogu maailma ajakirjandust üks tore lugu sellest kuidas emalõvi lapsendas antiloobi: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/kuum/article.php?id=2819914
http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/africa/newsid_1746000/1746828.stm

Kahtlemata on see sündmus märk sellest, et maailma ootavad ees suured muutused. Kuid kas on tõsiseltvõetav arvata, et emalõvi suhe antiloobi beebisse PÕHJUSTAB need muutused?

Vahelduseks piiblilugusid kah:

Jesaja 11. 6-8
6. Siis elab hunt tallega üheskoos ja panter magab kitsekese kõrval; vasikas, noor lõukoer ja nuumveis on üheskoos ning pisuke poiss ajab neid!
7. Lehm ja karu käivad karjamaal, nende pojad magavad üheskoos, ja lõukoer sööb õlgi nagu veis!
8. Imik mängib rästiku uru juures ja võõrutatu sirutab käe mürkmao poja järele!

http://piibel.ee/loe.php?loe=1&rid=23&pnr=11


Jõudsimegi jutuga Jumalani.

Kuna sa räägid Jumalatest mitmuses, siis saan aru nii, et pead silmas pooljumalaid. Nemad alluvad kindlasti põhjuse ja tagajärje seadusele ehk karma seadusele nagu sa ütled. Nad on nagu ministrid kuninga valitsuses, kes täidavad väiksemaid ülesandeid ega oma kõrgeimat võimu. Kõrgeim Jumal aga on kõige allikas. Kaasaarvatud pooljumalate ja karma seaduse allikas ning on seega neist kõrgemalseisev. Kui Kõrgeim Jumal alluks karma seadusele siis ei oleks põhjust teda Kõrgeimaks Jumalaks nimetada sest karma seadus oleks temast kõrgemal. Niisiis, võimaliku edasi diskussiooni edukaks jätkumiseks tuleb meil terminoloogias kokku leppida. Muidu ei ole vestlusel mõtet.

Mina kasutan sõna Jumal tähistamaks olendit, kes on Kõigekõrgem, Kõigevägevam jne.

....................................................................................................................
Jaanus 2002-01-11 19:23:43

Oli päris huvitav, mis sest, et aru ei saa.

....................................................................................................................
kaLLe 2002-01-12 10:37:58

sa abhi tahtsid 8elda et on olemas mittesuunatud p6hjuslik seos, kus p6hjust ja tagaj2rge pole v6imalik eristada. see p6hjuste rida moodustab ju sama vertikaaljoone seal tabelis, millest sa veel ise kevadel astroloogia p2eval loengus r22kisid.
ja veel: kust kohast ma n2en mis kell astroloogia p2ev akkab?

....................................................................................................................
Triinu Teppan. 2002-01-12 18:17:21

Sooviksin oma oroskoopi.

....................................................................................................................
Astroloogia ülikoolidesse! 2002-01-25 22:30:52
Indias arutatakse, kas astroloogia on teadus

Maire Raidma - 23. oktoober, 2001 15:14Kas astroloogia on teadus või inimestele puru silma ajamine? India valitsus otsustas tänavu suvel, et astroloogia on teadus, mida tuleb õpetada ülikoolides. Otsus vallandas India teadusringkondades ägeda poleemika.

- - - - -

Kes meist ei heidaks lehti või ajakirju lugedes aeg-ajalt pilku ka horoskoobile? Muidugi ei tunnista me sealjuures, et tähtede kuulutust usume, aga kes teab, äkki selles siiski on midagi?

Indias on paljud asjad teistmoodi kui Eestis. Seal kuulutas valitsus hiljuti astroloogia teaduseks, mida tuleb õpetada ülikoolides. Mitmed ülikoolid võtsidki selle õppekavadesse. Ühtlasi aga puhkes teadusringkondades äge poleemika. Mõned tippteadlased ning informatsioonitehnoloogia eksperdid kardavad, et astroloogia kuulutamine teaduseks võib kahjustada riigi rahvusvahelist mainet. Üritab ju India endale maailmas nime teha just infotehnoloogia esirindlasena.

Valitsus õigustas end sooviga lihtsalt laiendada kõrgkoolides pakutavate erialade hulka. Kritiseerijad näevad otsuses aga pigem valitsuses tooni andvate hindu rahvuslaste uusimat katset riigis oma kultuurieelistusi peale suruda. Eurotsentristlikud ajalookursused on asendatud hindukesksetega, 5000 aasta vanuste sanskriti keeles kirjutatud Veda matemaatikatekstide õpetamine on muudetud kohustuslikuks.

Astroloogial aga on India ühiskonnas tõepoolest ka tänapäeval väga tähtis koht. Riigi peamise usundi, hinduismi kohaselt mõjustavad kosmilised sündmused väga tugevalt seda, mis sünnib meie maakeral. Astroloogia on Indias põimunud usu, poliitika ja igapäevase eluga. Enamus indialasi konsulteerib astroloogiga iga tähtsa otsuse langetamise eel. Tähtede seis ennustab neile parimat päeva pulmade pidamiseks, viljakülvamiseks ja isegi valitsuse moodustamiseks. Enne noore inimese abiellumist vaatavad vanemad üle tulevase kaasa astroloogiatabeli. Astroloogide teenuste aastakäive ulatub Indias 4 miljardi dollarini.

New Delhis asuva Astroloogiainstituudi direktori Saini arvates on inimesed oma elus silmitsi nii paljude lahendamist vajavate probleemidega, et mingi orientiir on hädavajalik. Kui aga astrolooge nagunii vajatakse, siis on parem neid korralikult välja õpetada. Sel juhul teavad inimesed, et tegu on spetsialisti ja mitte soolapuhujaga.

Astroloogia ametlik õpetamine pole sugugi omane üksnes Indiale. USA-s, Arizona osariigis näiteks tegutseb riiklikult tunnustatud aastase õppeajaga Astroloogia instituut. Muuhulgas õpetatakse seal horoskoopide koostamist.

....................................................................................................................
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-53

Nimi
E-mail