Kellaway 0 GEM 16
Almamater 0 GEM 16
Antonwu 0 GEM 17
Kochi 0 GEM 17
Luga 0 GEM 19
Bindiluca 0 GEM 19
Mikiyasato 0 GEM 20
Filipportera 0 GEM 20
Alsufi 0 GEM 20
Marilytedja 0 GEM 21
Oicles 0 GEM 22
Luyi 0 GEM 22
Robertmayer 0 GEM 23
Korteweg 0 GEM 25
Gunnels 0 GEM 25
Jiri 0 GEM 26
Escher 0 GEM 27
Chivilikhin 0 GEM 29
Luoyang 0 GEM 29
Fast 0 GEM 29
Seidelmann 0 GEM 30
Vasilev 0 GEM 30
Leucus 0 GEM 31
Nysa 0 GEM 32
Guatemala 0 GEM 32
Oobayashiarata 0 GEM 32
Cewhang 0 GEM 34
Avogadro 0 GEM 34
Shokoyukako 0 GEM 36
Rudolfpesek 0 GEM 36
Jaffe 0 GEM 36
Letelier 0 GEM 37
Kaseda 0 GEM 37
Lecointe 0 GEM 40
Ucka 0 GEM 41
Otakemayumi 0 GEM 41
Dongqiao 0 GEM 43
Antonini 0 GEM 44
Walford 0 GEM 44
Sessyu 0 GEM 44
Dinotina 0 GEM 44
OLRAP 0 GEM 45
Komitov 0 GEM 46
Goran 0 GEM 48
Giuppone 0 GEM 49
Richoffman 0 GEM 51
Jostjahn 0 GEM 51
Kraus 0 GEM 52
Glauke 0 GEM 52
Rudbelia 0 GEM 52
Siyaxuza 0 GEM 53
Bobgent 0 GEM 53
Yasutani 0 GEM 54
Wangyiran 0 GEM 55
Gilyarovskij 0 GEM 56
Jimfox 0 GEM 56
Garrone 0 GEM 59
Ostriker 1 GEM 1
Celuta 1 GEM 2
Karl-Ontjes 1 GEM 2
Boesgaard 1 GEM 2
Joshuatree 1 GEM 4
Liedeke 1 GEM 6
Kamimachi 1 GEM 10
Czerny 1 GEM 10
Michaelren 1 GEM 11
Semper 1 GEM 11
Betlem 1 GEM 11
Hyoichi 1 GEM 13
Tsubaki 1 GEM 14
Fuchs 1 GEM 14
Caropietsch 1 GEM 15
Polmear 1 GEM 15
Spitzer 1 GEM 15
Terentia 1 GEM 16
Joepollock 1 GEM 17
Blow 1 GEM 17
Moore-Sitterly 1 GEM 17
Refugium 1 GEM 20
Yamanaka 1 GEM 20
Romanishin 1 GEM 20
Riema 1 GEM 21
Feretova 1 GEM 21
Greeley 1 GEM 22
Mikeread 1 GEM 23
Andyblanchard 1 GEM 25
Kutaissi 1 GEM 26
Ferri 1 GEM 28
Niihama 1 GEM 28
Yuan 1 GEM 30
Midsomer Norton 1 GEM 30
Arditkroni 1 GEM 30
Conormcmenamin 1 GEM 30
Henseling 1 GEM 31
Eymann 1 GEM 31
Phemios 1 GEM 31
Sahilabbi 1 GEM 32
Sofala 1 GEM 33
Qianxuesen 1 GEM 35
Harwit 1 GEM 37
Fixlmuller 1 GEM 42
Tischendorf 1 GEM 43
Salebreton 1 GEM 44
Howard 1 GEM 45
Al-Khwarismi 1 GEM 45
Lisaschulze 1 GEM 47
Nakahiroshi 1 GEM 47
Baghdad 1 GEM 47
Evanchen 1 GEM 48
Gesner 1 GEM 49
Yasminezubi 1 GEM 50
Grazianoventre 1 GEM 51
Bach 1 GEM 51
Suematsu 1 GEM 52
Palupin 1 GEM 52
Ceske Budejovice 1 GEM 54
Donnolo 1 GEM 54
Caruana 1 GEM 55
Dora 1 GEM 56
Raimonda 1 GEM 57
Ivezic 1 GEM 58
Mirkovilli 1 GEM 59
Pasacentennium 1 GEM 59
Ruthanna 2 GEM 0
Skip 2 GEM 0
Numa 2 GEM 0
Suntharalingam 2 GEM 0
Kanpuzan 2 GEM 0
Giorgione 2 GEM 1
Opdebeeck 2 GEM 2
Bobkepple 2 GEM 2
Polymele 2 GEM 3
Dobereiner 2 GEM 4
Ruders 2 GEM 6
Kenshamordola 2 GEM 8
Hoyo 2 GEM 9
Stjerneborg 2 GEM 11
Nanyo 2 GEM 11
Viseggi 2 GEM 14
Batavia 2 GEM 14