Neslusan 20 GEM 38
Rusin 20 GEM 40
Toshimaihara 20 GEM 45
Thottumkara 20 GEM 45
Sepan 20 GEM 46
Ahti 20 GEM 47
Prime 20 GEM 47
Ivar 20 GEM 47
Novara 20 GEM 48
Sewell 20 GEM 48
Tijn 20 GEM 53
Rizk 20 GEM 55
Spiraea 20 GEM 56
Garimella 20 GEM 57
Unno 20 GEM 58
Dawkins 20 GEM 58
Donyork 20 GEM 58
Brucato 21 GEM 1
Shiratakachu 21 GEM 2
Katanga 21 GEM 2
Clausmadsen 21 GEM 2
Oobayashiarata 21 GEM 3
Santos-Sanz 21 GEM 4
Clarezhu 21 GEM 4
de Machault 21 GEM 6
Patrickbenson 21 GEM 12
Robertrushworth 21 GEM 13
Huikilolani 21 GEM 14
Yasuhiko 21 GEM 16
Stefanoragazzi 21 GEM 18
Bertaud 21 GEM 19
Dethury 21 GEM 21
Frisch 21 GEM 22
Bienor 21 GEM 24
Akirafujiwara 21 GEM 26
Yamaura 21 GEM 26
Vaclav 21 GEM 27
Raxavinic 21 GEM 30
Wisniewski 21 GEM 30
Polko 21 GEM 31
Jiachengli 21 GEM 31
Alissamearle 21 GEM 31
Tvaruzkova 21 GEM 34
Nathanmonroe 21 GEM 34
Lanzia 21 GEM 34
Petrovedomosti 21 GEM 38
Rainerkracht 21 GEM 40
Caltech 21 GEM 43
Rusholme 21 GEM 44
Takahisa 21 GEM 45
Linsley 21 GEM 47
Likinpong 21 GEM 48
Samferguson 21 GEM 50
Begemann 21 GEM 50
Haochenhong 21 GEM 51
Thetis 21 GEM 53
Robmackintosh 21 GEM 53
Nasu 21 GEM 57
Brianbauer 21 GEM 59
Eshamaiti 22 GEM 1
Laques 22 GEM 1
Khlebov 22 GEM 2
Mendillo 22 GEM 4
Doressoundiram 22 GEM 6
Beatita 22 GEM 7
Caubeta 22 GEM 8
Siegfried 22 GEM 9
Giovale 22 GEM 12
Royer 22 GEM 12
McDowell 22 GEM 16
Beckymasterson 22 GEM 18
Berkeley 22 GEM 18
Davidkeith 22 GEM 20
Kreppein 22 GEM 20
Verlaine 22 GEM 21
Jonbach 22 GEM 22
Texereau 22 GEM 22
Ukawa 22 GEM 23
Charlier 22 GEM 25
Michelblanc 22 GEM 26
Koshigayaboshi 22 GEM 29
Kaluna 22 GEM 29
Kastner 22 GEM 31
Nouda 22 GEM 31
Eri 22 GEM 31
Lyyli 22 GEM 32
Borisov 22 GEM 33
Rip 22 GEM 33
Tarsia 22 GEM 34
Durech 22 GEM 36