download list of asteroids in this group in Zet act format.
nr  ↓                                   name  ↓
257                                   Silesia
715                                   Transvaalia
971                                   Alsatia
1020                                   Arcadia
1142                                   Aetolia
1150                                   Achaia
1195                                   Orangia
1336                                   Zeelandia
1342                                   Brabantia
1385                                   Gelria
1393                                   Sofala
1444                                   Pannonia
1494                                   Savo
1901                                   Moravia
2077                                   Kiangsu
2085                                   Henan
2162                                   Anhui
2184                                   Fujian
2185                                   Guangdong
2215                                   Sichuan
2230                                   Yunnan
2255                                   Qinghai
2263                                   Shaanxi
2380                                   Heilongjiang
2398                                   Jilin
2503                                   Liaoning
2505                                   Hebei
2510                                   Shandong
2512                                   Tavastia
2515                                   Gansu
2539                                   Ningxia
2547                                   Hubei
2592                                   Hunan
2617                                   Jiangxi
2631                                   Zhejiang
2632                                   Guizhou
3024                                   Hainan
3495                                   Colchagua
3563                                   Canterbury
6332                                   Vorarlberg
6439                                   Tirol
6451                                   Karnten
6482                                   Steiermark
18116                                   Prato


download list of asteroids in this group in Zet act format.