Evdokiya

(1974 QH1 )
#
NOW @ 8 LIB 51

Discovery Chart

22.8.1974 00:00 Nauchnyj 34e1 44n32 observations 1


<< prev in category - Eesnimed - next in category >>

Named by the discoverer in honor of her mother, Evdokiya Efimovna Shchelokova. (M 5283) _ _.


Avastatud: 22-8-1974 Avastamiskoht: Nauchnyj Avastajad: Zhuravleva, L. V.

ORBITS | AstDys | Wikipedia | Dictionary | UrbanDictionary | Bartleby | Webster | Name Source |
Kategooriad: Eesnimed,