download list of asteroids in this group in Zet act format.
nr  ↓                                   name  ↓
588                                   Achilles
617                                   Patroclus
624                                   Hektor
659                                   Nestor
884                                   Priamus
911                                   Agamemnon
1143                                   Odysseus
1172                                   Aneas
1173                                   Anchises
1208                                   Troilus
1404                                   Ajax
1437                                   Diomedes
1583                                   Antilochus
1647                                   Menelaus
1749                                   Telamon
1867                                   Deiphobus
1868                                   Thersites
1869                                   Philoctetes
1870                                   Glaukos
1871                                   Astyanax
1872                                   Helenos
1873                                   Agenor
2146                                   Stentor
2148                                   Epeios
2207                                   Antenor
2223                                   Sarpedon
2241                                   Alcathous
2260                                   Neoptolemus
2357                                   Phereclos
2363                                   Cebriones
2456                                   Palamedes
2594                                   Acamas
2674                                   Pandarus
2759                                   Idomeneus
2797                                   Teucer
2893                                   Peiroos
2895                                   Memnon
2920                                   Automedon
3063                                   Makhaon
3240                                   Laocoon
3317                                   Paris
3391                                   Sinon
3451                                   Mentor
3540                                   Protesilaos
3548                                   Eurybates
3564                                   Talthybius
3596                                   Meriones
3709                                   Polypoites
3793                                   Leonteus
3794                                   Sthenelos
3801                                   Thrasymedes
4007                                   Euryalos
4057                                   Demophon
4060                                   Deipylos
4063                                   Euforbo
4068                                   Menestheus
4086                                   Podalirius
4138                                   Kalchas
4348                                   Poulydamas
4501                                   Eurypylos
4543                                   Phoinix
4707                                   Khryses
4708                                   Polydoros
4709                                   Ennomos
4722                                   Agelaos
4754                                   Panthoos
4791                                   Iphidamas
4792                                   Lykaon
4805                                   Asteropaios
4827                                   Dares
4828                                   Misenus
4829                                   Sergestus
4832                                   Palinurus
4833                                   Meges
4834                                   Thoas
4836                                   Medon
4867                                   Polites
4902                                   Thessandrus
4946                                   Askalaphus
5012                                   Eurymedon
5023                                   Agapenor
5027                                   Androgeos
5028                                   Halaesus
5041                                   Theotes
5120                                   Bitias
5126                                   Achaemenides
5130                                   Ilioneus
5144                                   Achates
5244                                   Amphilochos
5254                                   Ulysses
5259                                   Epeigeus
5264                                   Telephus
5283                                   Pyrrhus
5284                                   Orsilocus
5285                                   Krethon
5436                                   Eumelos
5511                                   Cloanthus
5637                                   Gyas
5638                                   Deikoon
5652                                   Amphimachus
6997                                   Laomedon
6998                                   Tithonus
7119                                   Hiera
7152                                   Euneus
7214                                   Anticlus
7543                                   Prylis
7815                                   Dolon
8060                                   Anius
8125                                   Tyndareus
8241                                   Agrius
8317                                   Eurysaces
9023                                   Mnesthus
9142                                   Rhesus
9430                                   Erichthonios
9694                                   Lycomedes
9712                                   Nauplius
9713                                   Oceax
9817                                   Thersander
9818                                   Eurymachos
9828                                   Antimachos
9907                                   Oileus
10247                                   Amphiaraos
10664                                   Phemios
10989                                   Dolios
11251                                   Icarion
11252                                   Laertes
11351                                   Leucus
11428                                   Alcinoos
11429                                   Demodokus
11509                                   Thersilochos
11552                                   Boucolion
11554                                   Asios
11668                                   Balios
11887                                   Echemmon
12052                                   Aretaon
12238                                   Actor
12242                                   Koon
12444                                   Prothoon
12649                                   Ascanios
12658                                   Peiraios
12714                                   Alkimos
12916                                   Eteoneus
12972                                   Eumaios
12973                                   Melanthios
12974                                   Halitherses
13062                                   Podarkes
13181                                   Peneleos
13184                                   Augeias
13185                                   Agasthenes
13229                                   Echion
13387                                   Irus
13463                                   Antiphos
13475                                   Orestes
13650                                   Perimedes
14791                                   Atreus
14792                                   Thyestes
15094                                   Polymele
15651                                   Tlepolemos
15663                                   Periphas
15913                                   Telemachus
16560                                   Daitor
16974                                   Iphthime
17314                                   Aisakos
17351                                   Pheidippos
17492                                   Hippasos
18228                                   Hyperenor
18263                                   Anchialos
18268                                   Dardanos
18278                                   Drymas
18281                                   Tros
18282                                   Ilos
18493                                   Demoleon
19913                                   Aigyptios
20947                                   Polyneikes
20952                                   Tydeus
20961                                   Arkesilaos
21284                                   Pandion
21602                                   Ialmenus
21900                                   Orus
22199                                   Klonios
22203                                   Prothoenor
22222                                   Hodios
22227                                   Polyxenos
22503                                   Thalpius
23355                                   Elephenor
23382                                   Epistrophos
23383                                   Schedios
23549                                   Epicles
24587                                   Kapaneus
24603                                   Mekistheus
26057                                   Ankaios
26763                                   Peirithoos
29196                                   Dius
29314                                   Eurydamas
30698                                   Hippokoon
30704                                   Phegeus
30705                                   Idaios
30708                                   Echepolos
30942                                   Helicaon
31037                                   Mydon
31344                                   Agathon
32720                                   Simoeisios
32726                                   Chromios
32811                                   Apisaon
34993                                   Euaimon
37519                                   Amphios
39463                                   Phyleus
42403                                   Andraimon
43706                                   Iphiklos
48373                                   Gorgythion
48767                                   Skamander
52767                                   Ophelestes
55676                                   Klythios
55678                                   Lampos
55701                                   Ukalegon
55702                                   Thymoitos
58084                                   Hiketaon
58096                                   Oineus
58931                                   Palmys
65210                                   Stichius
65583                                   Theoklymenos
65590                                   Archeptolemos
73637                                   Guneus
85030                                   Admetos


download list of asteroids in this group in Zet act format.