download list of asteroids in this group in Zet act format.
nr  ↓                                   name  ↓
5254                                   Ulysses
55701                                   Ukalegon
8125                                   Tyndareus
20952                                   Tydeus
18281                                   Tros
1208                                   Troilus
15651                                   Tlepolemos
6998                                   Tithonus
55702                                   Thymoitos
14792                                   Thyestes
3801                                   Thrasymedes
4834                                   Thoas
4902                                   Thessandrus
1868                                   Thersites
11509                                   Thersilochos
9817                                   Thersander
5041                                   Theotes
65583                                   Theoklymenos
22503                                   Thalpius
2797                                   Teucer
5264                                   Telephus
15913                                   Telemachus
1749                                   Telamon
3564                                   Talthybius
65210                                   Stichius
3794                                   Sthenelos
2146                                   Stentor
48767                                   Skamander
3391                                   Sinon
32720                                   Simoeisios
4829                                   Sergestus
23383                                   Schedios
2223                                   Sarpedon
9142                                   Rhesus
5283                                   Pyrrhus
7543                                   Prylis
12444                                   Prothoon
22203                                   Prothoenor
3540                                   Protesilaos
884                                   Priamus
4348                                   Poulydamas
22227                                   Polyxenos
3709                                   Polypoites
20947                                   Polyneikes
15094                                   Polymele
4708                                   Polydoros
4867                                   Polites
13062                                   Podarkes
4086                                   Podalirius
39463                                   Phyleus
4543                                   Phoinix
1869                                   Philoctetes
2357                                   Phereclos
10664                                   Phemios
17351                                   Pheidippos
30704                                   Phegeus
15663                                   Periphas
13650                                   Perimedes
13181                                   Peneleos
2893                                   Peiroos
26763                                   Peirithoos
12658                                   Peiraios
617                                   Patroclus
3317                                   Paris
4754                                   Panthoos
21284                                   Pandion
2674                                   Pandarus
58931                                   Palmys
4832                                   Palinurus
2456                                   Palamedes
21900                                   Orus
5284                                   Orsilocus
13475                                   Orestes
52767                                   Ophelestes
58096                                   Oineus
9907                                   Oileus
1143                                   Odysseus
9713                                   Oceax
659                                   Nestor
2260                                   Neoptolemus
9712                                   Nauplius
31037                                   Mydon
9023                                   Mnesthus
4828                                   Misenus
3596                                   Meriones
3451                                   Mentor
4068                                   Menestheus
1647                                   Menelaus
2895                                   Memnon
12973                                   Melanthios
24603                                   Mekistheus
4833                                   Meges
4836                                   Medon
3063                                   Makhaon
4792                                   Lykaon
9694                                   Lycomedes
11351                                   Leucus
3793                                   Leonteus
6997                                   Laomedon
3240                                   Laocoon
55678                                   Lampos
11252                                   Laertes
5285                                   Krethon
12242                                   Koon
55676                                   Klythios
22199                                   Klonios
4707                                   Khryses
24587                                   Kapaneus
4138                                   Kalchas
13387                                   Irus
16974                                   Iphthime
43706                                   Iphiklos
4791                                   Iphidamas
18282                                   Ilos
5130                                   Ilioneus
2759                                   Idomeneus
30705                                   Idaios
11251                                   Icarion
21602                                   Ialmenus
18228                                   Hyperenor
22222                                   Hodios
30698                                   Hippokoon
17492                                   Hippasos
58084                                   Hiketaon
7119                                   Hiera
30942                                   Helicaon
1872                                   Helenos
624                                   Hektor
12974                                   Halitherses
5028                                   Halaesus
5637                                   Gyas
73637                                   Guneus
48373                                   Gorgythion
1870                                   Glaukos
8317                                   Eurysaces
4501                                   Eurypylos
5012                                   Eurymedon
9818                                   Eurymachos
29314                                   Eurydamas
3548                                   Eurybates
4007                                   Euryalos
7152                                   Euneus
5436                                   Eumelos
12972                                   Eumaios
4063                                   Euforbo
34993                                   Euaimon
12916                                   Eteoneus
9430                                   Erichthonios
23382                                   Epistrophos
23549                                   Epicles
2148                                   Epeios
5259                                   Epeigeus
4709                                   Ennomos
23355                                   Elephenor
13229                                   Echion
30708                                   Echepolos
11887                                   Echemmon
18278                                   Drymas
7815                                   Dolon
10989                                   Dolios
29196                                   Dius
1437                                   Diomedes
4057                                   Demophon
18493                                   Demoleon
11429                                   Demodokus
4060                                   Deipylos
1867                                   Deiphobus
5638                                   Deikoon
4827                                   Dares
18268                                   Dardanos
16560                                   Daitor
5511                                   Cloanthus
32726                                   Chromios
2363                                   Cebriones
11552                                   Boucolion
5120                                   Bitias
11668                                   Balios
2920                                   Automedon
13184                                   Augeias
14791                                   Atreus
1871                                   Astyanax
4805                                   Asteropaios
4946                                   Askalaphus
11554                                   Asios
12649                                   Ascanios
20961                                   Arkesilaos
12052                                   Aretaon
65590                                   Archeptolemos
32811                                   Apisaon
13463                                   Antiphos
9828                                   Antimachos
1583                                   Antilochus
7214                                   Anticlus
2207                                   Antenor
26057                                   Ankaios
8060                                   Anius
1172                                   Aneas
5027                                   Androgeos
42403                                   Andraimon
1173                                   Anchises
18263                                   Anchialos
37519                                   Amphios
5652                                   Amphimachus
5244                                   Amphilochos
10247                                   Amphiaraos
12714                                   Alkimos
11428                                   Alcinoos
2241                                   Alcathous
1404                                   Ajax
17314                                   Aisakos
19913                                   Aigyptios
8241                                   Agrius
1873                                   Agenor
4722                                   Agelaos
31344                                   Agathon
13185                                   Agasthenes
5023                                   Agapenor
911                                   Agamemnon
85030                                   Admetos
12238                                   Actor
588                                   Achilles
5144                                   Achates
5126                                   Achaemenides
2594                                   Acamas


download list of asteroids in this group in Zet act format.