download list of asteroids in this group in Zet act format.
nr  ↓                                   name  ↓
21009                                   Agilkia
10164                                   Akusekijima
3400                                   Aotearoa
1198                                   Atlantis
770                                   Bali
88292                                   Bora-Bora
10645                                   Brac
489                                   Comacina
181419                                   Dragonera
189848                                   Eivissa
1119                                   Euboea
16809                                   Galapagos
353595                                   Grancanaria
3720                                   Hokkaido
379                                   Huenna
12124                                   Hvar
1678                                   Hveen
1151                                   Ithaka
85047                                   Krakatau
570                                   Kythera
2912                                   Lapalma
100604                                   Lundy
27596                                   Maldives
9453                                   Mallorca
12464                                   Manhattan
216295                                   Menorca
10161                                   Nakanoshima
5125                                   Okushiri
12575                                   Palmaria
1429                                   Pemba
24663                                   Philae
81203                                   Polynesia
145558                                   Raiatea
221465                                   Rapa Nui
4163                                   Saaremaa
53252                                   Sardegna
11553                                   Scheria
4890                                   Shikanosima
1258                                   Sicilia
8866                                   Tanegashima
1399                                   Teneriffa
279                                   Thule
129882                                   Ustica
333639                                   Yaima


download list of asteroids in this group in Zet act format.