download list of asteroids in this group in Zet act format.
nr  ↓                                   name  ↓
85585                                   Mjolnir
69230                                   Hermes
54509                                   YORP
38086                                   Beowulf
37655                                   Illapa
25143                                   Itokawa
24761                                   Ahau
14827                                   Hypnos
12923                                   Zephyr
12711                                   Tukmit
11885                                   Summanus
11500                                   Tomaiyowit
11311                                   Peleus
11066                                   Sigurd
10563                                   Izhdubar
9162                                   Kwiila
7092                                   Cadmus
6489                                   Golevka
6239                                   Minos
6063                                   Jason
5786                                   Talos
5731                                   Zeus
5143                                   Heracles
5011                                   Ptah
4769                                   Castalia
4660                                   Nereus
4581                                   Asclepius
4544                                   Xanthus
4486                                   Mithra
4450                                   Pan
4341                                   Poseidon
4257                                   Ubasti
4197                                   Morpheus
4183                                   Cuno
4179                                   Toutatis
4034                                   Vishnu
4015                                   Wilson-Harrington
3838                                   Epona
3752                                   Camillo
3361                                   Orpheus
3360                                   Syrinx
3200                                   Phaethon
3103                                   Eger
2329                                   Orthos
2212                                   Hephaistos
2201                                   Oljato
2135                                   Aristaeus
2102                                   Tantalus
2101                                   Adonis
2063                                   Bacchus
1981                                   Midas
1866                                   Sisyphus
1865                                   Cerberus
1864                                   Daedalus
1863                                   Antinous
1862                                   Apollo
1685                                   Toro
1620                                   Geographos
1566                                   Icarus


download list of asteroids in this group in Zet act format.