download list of asteroids in this group in Zet act format.
nr  ↓                                   name  ↓
2101                                   Adonis
24761                                   Ahau
1863                                   Antinous
1862                                   Apollo
2135                                   Aristaeus
4581                                   Asclepius
2063                                   Bacchus
38086                                   Beowulf
7092                                   Cadmus
3752                                   Camillo
4769                                   Castalia
1865                                   Cerberus
4183                                   Cuno
1864                                   Daedalus
3103                                   Eger
3838                                   Epona
1620                                   Geographos
6489                                   Golevka
2212                                   Hephaistos
5143                                   Heracles
69230                                   Hermes
14827                                   Hypnos
1566                                   Icarus
37655                                   Illapa
25143                                   Itokawa
10563                                   Izhdubar
6063                                   Jason
9162                                   Kwiila
1981                                   Midas
6239                                   Minos
4486                                   Mithra
85585                                   Mjolnir
4197                                   Morpheus
4660                                   Nereus
2201                                   Oljato
3361                                   Orpheus
2329                                   Orthos
4450                                   Pan
11311                                   Peleus
3200                                   Phaethon
4341                                   Poseidon
5011                                   Ptah
11066                                   Sigurd
1866                                   Sisyphus
11885                                   Summanus
3360                                   Syrinx
5786                                   Talos
2102                                   Tantalus
11500                                   Tomaiyowit
1685                                   Toro
4179                                   Toutatis
12711                                   Tukmit
4257                                   Ubasti
4034                                   Vishnu
4015                                   Wilson-Harrington
4544                                   Xanthus
54509                                   YORP
12923                                   Zephyr
5731                                   Zeus


download list of asteroids in this group in Zet act format.