download list of asteroids in this group in Zet act format.
nr  ↓                                   name  ↓
5731                                   Zeus
12923                                   Zephyr
54509                                   YORP
4544                                   Xanthus
4015                                   Wilson-Harrington
4034                                   Vishnu
4257                                   Ubasti
12711                                   Tukmit
4179                                   Toutatis
1685                                   Toro
11500                                   Tomaiyowit
2102                                   Tantalus
5786                                   Talos
3360                                   Syrinx
11885                                   Summanus
1866                                   Sisyphus
11066                                   Sigurd
5011                                   Ptah
4341                                   Poseidon
3200                                   Phaethon
11311                                   Peleus
4450                                   Pan
2329                                   Orthos
3361                                   Orpheus
2201                                   Oljato
4660                                   Nereus
4197                                   Morpheus
85585                                   Mjolnir
4486                                   Mithra
6239                                   Minos
1981                                   Midas
9162                                   Kwiila
6063                                   Jason
10563                                   Izhdubar
25143                                   Itokawa
37655                                   Illapa
1566                                   Icarus
14827                                   Hypnos
69230                                   Hermes
5143                                   Heracles
2212                                   Hephaistos
6489                                   Golevka
1620                                   Geographos
3838                                   Epona
3103                                   Eger
1864                                   Daedalus
4183                                   Cuno
1865                                   Cerberus
4769                                   Castalia
3752                                   Camillo
7092                                   Cadmus
38086                                   Beowulf
2063                                   Bacchus
4581                                   Asclepius
2135                                   Aristaeus
1862                                   Apollo
1863                                   Antinous
24761                                   Ahau
2101                                   Adonis


download list of asteroids in this group in Zet act format.