Giessenburg 9 GEM 21
Sanderson 9 GEM 21
Masoncole 9 GEM 22
Yoneta 9 GEM 22
Paigegentry 9 GEM 22
Chhabra 9 GEM 23
Bohnhardt 9 GEM 23
Celle 9 GEM 24
Jacchia 9 GEM 24
Kulik 9 GEM 25
Elfriede 9 GEM 26
Vika 9 GEM 26
La Orotava 9 GEM 27
Kogayukihito 9 GEM 27
Doyanrose 9 GEM 28
Kumanodake 9 GEM 28
Popastro 9 GEM 29
Waseda 9 GEM 30
Helibrochier 9 GEM 30
Bruges 9 GEM 31
Holstein 9 GEM 31
Curie 9 GEM 31
Heudier 9 GEM 31
Tupolev 9 GEM 31
Yuji 9 GEM 32
Ruckers 9 GEM 32
Venkateswaran 9 GEM 33
Endate 9 GEM 33
Dolsky 9 GEM 34
Bec-Borsenberger 9 GEM 35
Ballmann 9 GEM 36
Dufek 9 GEM 36
Adamwohl 9 GEM 36
Peale 9 GEM 37
Josepherli 9 GEM 37
Gruss 9 GEM 39
Wells 9 GEM 39
Spudis 9 GEM 39
Thebault 9 GEM 40
Shapiro 9 GEM 40
Kotov 9 GEM 40
Xi'an 9 GEM 41
Aesop 9 GEM 41
Fortuna 9 GEM 42
Zhangnelson 9 GEM 42
Darksky 9 GEM 43
Dolezal 9 GEM 45
Romanskaya 9 GEM 45
Virgiliofos 9 GEM 45
Kevinwoyjeck 9 GEM 46
Tholen 9 GEM 47
Arbesfeld 9 GEM 47
Firneis 9 GEM 47
Marthahazen 9 GEM 49
Iglika 9 GEM 49
Dangreen 9 GEM 49
Tainai 9 GEM 50
Aldoushuxley 9 GEM 50
Marila 9 GEM 53
Ayers 9 GEM 54
Yingfan 9 GEM 54
Venturelli 9 GEM 55
Kertesz 9 GEM 57
San Juan 9 GEM 58
Lamarr 9 GEM 59
Garradd 9 GEM 59
Kresak 9 GEM 59
Irenehernandez 9 GEM 59
Rogersudbury 10 GEM 0
Sakka 10 GEM 0
Marggraff 10 GEM 0
Ripoll 10 GEM 1
Kita-Kyushu 10 GEM 1
Bianchini 10 GEM 1
Nymphe 10 GEM 2
Babcock 10 GEM 3
Grinevia 10 GEM 3
Samcoulson 10 GEM 8
Reitsema 10 GEM 8
Montelimar 10 GEM 9
Minamiawaji 10 GEM 9
Bianca 10 GEM 9
Niijima 10 GEM 10
Essen 10 GEM 10
Jodelle 10 GEM 10
Gratia 10 GEM 11
Moffatt 10 GEM 11
Strateva 10 GEM 11
Gabzdyl 10 GEM 12
Comrie 10 GEM 12
Danielbruce 10 GEM 12
Kincsem 10 GEM 12
Nankivell 10 GEM 13
Barabash 10 GEM 14
Biwako 10 GEM 14
Salimbeni 10 GEM 14
Galindo 10 GEM 15
Larbro 10 GEM 15
Tmutarakania 10 GEM 16
Yutonagatomo 10 GEM 17
Billburrows 10 GEM 17
Makarenko 10 GEM 19
Pascoli 10 GEM 21
Furusato 10 GEM 22
Musashifuchu 10 GEM 22
Edlu 10 GEM 23
Terikdaly 10 GEM 23
Rusthawelia 10 GEM 24
Dianawheeler 10 GEM 24
Pryor 10 GEM 25
Yangxinyan 10 GEM 27
Vasilermakov 10 GEM 27
Hale 10 GEM 29
Liseleje 10 GEM 29
Florey 10 GEM 30
Heidenhain 10 GEM 30
Lynnrice 10 GEM 32
Hotellasilla 10 GEM 32
Josepbosch 10 GEM 32
Pokryshkin 10 GEM 33
Jessicabaker 10 GEM 33
Kourovka 10 GEM 33
Biandepei 10 GEM 34
Transylvania 10 GEM 35
Ute 10 GEM 38
Ericlau 10 GEM 38
Bakonybel 10 GEM 40
Jasonye 10 GEM 40
Ortelius 10 GEM 41
Bohemia 10 GEM 42
Brunonia 10 GEM 42
Agita 10 GEM 43
Samarkand 10 GEM 43
Dodsonprince 10 GEM 44
Lockwood 10 GEM 46
Aslog 10 GEM 46
Gleason 10 GEM 47
Ureshino 10 GEM 47
Mellena 10 GEM 47
Anantpatel 10 GEM 48
Amydavid 10 GEM 49
Beguin 10 GEM 50
Dix 10 GEM 51
Zambon 10 GEM 51
Vittore 10 GEM 52
Saraknutson 10 GEM 52
Koschny 10 GEM 52
Popovich 10 GEM 53
Radiocommunicata 10 GEM 53
Raskaylea 10 GEM 55
Coudray 10 GEM 55
Stanrunge 10 GEM 58
Williams Bay 10 GEM 59
McNaught 10 GEM 59
Onodajunjiro 10 GEM 59
Klimishin 11 GEM 0
Zhangyi 11 GEM 1
Universitas 11 GEM 3
Klinkenberg 11 GEM 3
Zhengzhemin 11 GEM 3
Baikonur 11 GEM 4
Kintner 11 GEM 4
Stanislavkomarek 11 GEM 5
Wladimarinello 11 GEM 5
Tyson 11 GEM 6
Voigt 11 GEM 7
Dondavis 11 GEM 7
Kristibutler 11 GEM 8
Halawe 11 GEM 8
Jameschafer 11 GEM 9
Quetzalcoatl 11 GEM 9
van der Velde 11 GEM 10
Adorea 11 GEM 10
Marijnfranx 11 GEM 11
Eugenia 11 GEM 12
Monty 11 GEM 13
Grosseteste 11 GEM 14
Treshnikov 11 GEM 14
Nerliluca 11 GEM 15
Serenamccalla 11 GEM 15
Jackgrundy 11 GEM 16
Rem 11 GEM 19
Francescaballi 11 GEM 19
Moser 11 GEM 20
Feustel 11 GEM 20