Schweikarda 20 GEM 50
Chribrenmark 20 GEM 50
Rountree 20 GEM 51
Yakage 20 GEM 53
Walford 20 GEM 54
Antoniromanya 20 GEM 54
Grantjudy 20 GEM 54
Berendeya 20 GEM 54
Ornicar 20 GEM 55
Taratuta 20 GEM 55
Andrewdrake 20 GEM 55
Kartvelia 20 GEM 56
Mateo 20 GEM 56
Keeney 20 GEM 57
Viridis 20 GEM 59
Khufu 21 GEM 1
Gordonsu 21 GEM 1
Mitton 21 GEM 4
Petelandgren 21 GEM 5
Erickeen 21 GEM 7
Kretlow 21 GEM 7
Vaculik 21 GEM 7
Jabberwock 21 GEM 8
Shigetoshi 21 GEM 8
Terakado 21 GEM 9
Edwin 21 GEM 9
Simoneflood 21 GEM 9
Myers 21 GEM 11
Elmerreese 21 GEM 11
Paavo Nurmi 21 GEM 12
Mikewilliams 21 GEM 13
Bernie 21 GEM 13
Moricz 21 GEM 14
Myra 21 GEM 15
Boschetti 21 GEM 15
Shawnkerry 21 GEM 15
Cuba 21 GEM 16
Chenhungjen 21 GEM 16
Rolaberee 21 GEM 17
Nesterov 21 GEM 17
Truesdell 21 GEM 17
Collinarnold 21 GEM 18
Dianecaplain 21 GEM 18
Claralouisa 21 GEM 18
Nolli 21 GEM 18
Segal 21 GEM 18
Patoche 21 GEM 19
Johnayres 21 GEM 20
Randygroth 21 GEM 25
Kistemaker 21 GEM 25
Valyaev 21 GEM 26
Duanenichols 21 GEM 27
Ludwigbechstein 21 GEM 30
Garymyers 21 GEM 31
Tartois 21 GEM 33
Nobeoka 21 GEM 33
Chubey 21 GEM 34
Akenside 21 GEM 34
Cernovice 21 GEM 39
Lugano 21 GEM 40
Elenapanko 21 GEM 40
Lomia 21 GEM 43
Frankwasser 21 GEM 44
Chhabra 21 GEM 44
Wawel 21 GEM 46
Takamizawa 21 GEM 46
Jhongda 21 GEM 46
Krosigk 21 GEM 48
Candelo 21 GEM 48
Divari 21 GEM 49
Sjostrom 21 GEM 50
Laurisiren 21 GEM 50
Fredseares 21 GEM 50
Fossett 21 GEM 51
Prast 21 GEM 53
Muckea 21 GEM 54
Shojikato 21 GEM 54
Patil 21 GEM 56
Hideoasada 21 GEM 56
Wodetzky 21 GEM 56
Nancymarie 21 GEM 58
Linsley 21 GEM 58
Rembaut 22 GEM 0
Crombie 22 GEM 3
Dehio 22 GEM 5
Toyoteru 22 GEM 5
Olegyankov 22 GEM 5
Shibuya 22 GEM 8
Hadfield 22 GEM 11
Naeve 22 GEM 11
Garbarino 22 GEM 15
Tillysmith 22 GEM 16
Kaiserman 22 GEM 16
Plescia 22 GEM 16
Kinoshitamasao 22 GEM 17
Majden 22 GEM 17
LaVelle 22 GEM 18
Penza 22 GEM 18
Sethos 22 GEM 18
Danielbruce 22 GEM 19
Kolarjan 22 GEM 21
Henritudor 22 GEM 21
Arosa 22 GEM 21
Fignon 22 GEM 22
Deringer 22 GEM 24
Kogo 22 GEM 25
Distler 22 GEM 27
Drake 22 GEM 27
Voss 22 GEM 27
Unno 22 GEM 28
Stepanov 22 GEM 28
Reynek 22 GEM 29
Sansaturio 22 GEM 30
Lew Allen 22 GEM 30
Bornim 22 GEM 31
Kathmandu 22 GEM 31
Chern 22 GEM 31
Prutkov 22 GEM 33
Ercolepoli 22 GEM 34
Kuncham 22 GEM 34
Tafelmusik 22 GEM 35
Lena 22 GEM 36
Otawara 22 GEM 36
Skvortsov 22 GEM 36
Pirandello 22 GEM 39
Plunge 22 GEM 39
Wilhelmina 22 GEM 39
Doncampbell 22 GEM 40
Pontremoli 22 GEM 41
Malyshkina 22 GEM 42
Oldfield 22 GEM 42
Yukitsuna 22 GEM 43
Porvoo 22 GEM 45
Binnig 22 GEM 46
Woodall 22 GEM 47
ODAS 22 GEM 47
Busch 22 GEM 49