Vikrymov 3 GEM 58
Chaussidon 3 GEM 59
Diegoazzaro 3 GEM 59
HASI 3 GEM 59
Maslov 4 GEM 1
Pizzolato 4 GEM 2
Ericmarsh 4 GEM 2
Olmstead 4 GEM 3
Mayhan 4 GEM 4
Cevolani 4 GEM 6
Mishasmirnov 4 GEM 6
Restitutum 4 GEM 6
Archytas 4 GEM 6
de Elia 4 GEM 6
Iannacone 4 GEM 8
Kellyoconnor 4 GEM 8
Thooft 4 GEM 9
Susanna 4 GEM 10
Torbernbergman 4 GEM 12
Schulman 4 GEM 12
Andybramante 4 GEM 12
Kholopov 4 GEM 13
Kameya 4 GEM 13
Jefsoulier 4 GEM 14
Retsina 4 GEM 14
Karst 4 GEM 14
Maryanning 4 GEM 14
Lemay 4 GEM 16
Lichtenberg 4 GEM 18
Castalia 4 GEM 18
Manyousyu 4 GEM 19
Brouillac 4 GEM 19
Beer 4 GEM 20
Jacquescousteau 4 GEM 20
Johnrichard 4 GEM 22
Zita 4 GEM 22
Naprstek 4 GEM 23
Sanashareef 4 GEM 23
Vasterhejde 4 GEM 23
Jacobjohnson 4 GEM 24
Padua 4 GEM 24
Ohnishitaka 4 GEM 25
Ricmccutchen 4 GEM 25
Crisara 4 GEM 26
Alfredhaar 4 GEM 26
Delportia 4 GEM 26
Hudec 4 GEM 27
Oranje-Nassau 4 GEM 27
Emilychen 4 GEM 28
Gulkis 4 GEM 29
Geojih 4 GEM 29
Rivkin 4 GEM 30
Bienor 4 GEM 31
Paigesmith 4 GEM 31
Samuele 4 GEM 31
Hazelcoffman 4 GEM 33
Wlodekofman 4 GEM 33
Nemeghaire 4 GEM 33
Oongaq 4 GEM 34
Gadsden 4 GEM 35
Montefiore 4 GEM 35
Dixon 4 GEM 35
Drobyshevskij 4 GEM 36
Samara 4 GEM 37
Peterburgtrista 4 GEM 37
Borden 4 GEM 38
Sahade 4 GEM 38
Bastei 4 GEM 39
Askandola 4 GEM 39
Barnardiana 4 GEM 39
Plitchenko 4 GEM 39
Reynoso 4 GEM 40
Amber 4 GEM 40
Chodas 4 GEM 42
Arnehensel 4 GEM 43
Maren 4 GEM 44
Bless 4 GEM 45
Shinkoyama 4 GEM 48
Schlaun 4 GEM 48
Hal 4 GEM 49
Johannwalter 4 GEM 49
Colekendrick 4 GEM 50
Moguntia 4 GEM 52
Zselic 4 GEM 52
Inouetakeshi 4 GEM 53
Zhongkeda 4 GEM 53
Dubois 4 GEM 53
Doreen 4 GEM 54
Iwan 4 GEM 54
Spallanzani 4 GEM 54
Kumamori 4 GEM 55
Piwowarski 4 GEM 55
Deliyannis 4 GEM 56
Sethjacobson 4 GEM 57
Slavia 4 GEM 57
Calcatreppola 4 GEM 59
Kaplan 4 GEM 59
Lynnecox 5 GEM 0
Jackli 5 GEM 0
Svoboda 5 GEM 1
Glennhawley 5 GEM 1
Mascharak 5 GEM 2
Trinkle 5 GEM 2
Soulie 5 GEM 3
Milicevic 5 GEM 3
Lameia 5 GEM 3
Majella 5 GEM 3
Atthis 5 GEM 4
Davidyue 5 GEM 4
Adriana 5 GEM 5
Twilatho 5 GEM 5
Jefftaylor 5 GEM 5
Sirichelson 5 GEM 5
Bondar 5 GEM 6
Jessicastahl 5 GEM 7
Stebrehmer 5 GEM 8
Kwiatkowski 5 GEM 9
Amandalonzo 5 GEM 11
Murdoch 5 GEM 11
Stauffenberg 5 GEM 12
Veproknedlozelo 5 GEM 12
Huangyihsuan 5 GEM 12
Parvamenon 5 GEM 14
Aguntina 5 GEM 14
Zadornov 5 GEM 14
Serkowski 5 GEM 16
Kuopio 5 GEM 17
Ropakov 5 GEM 17
Edo 5 GEM 17
Fyodorov 5 GEM 18
Malse 5 GEM 18
Octavia 5 GEM 19
Mamorudoi 5 GEM 19
Tsenaat'a'i 5 GEM 20
Wachmann 5 GEM 20
Fey 5 GEM 21
Bortle 5 GEM 22
Bratton 5 GEM 22
Aladdin 5 GEM 23
Terzani 5 GEM 23
Frangaley 5 GEM 23
Haigha 5 GEM 25
Dagmar 5 GEM 25
Sodnik 5 GEM 26
Daikinoshita 5 GEM 27
Nusslein-Volhard 5 GEM 27
Haken 5 GEM 27
Bok 5 GEM 27
Griffis 5 GEM 28
Bobross 5 GEM 29
Inagaki 5 GEM 29
Kharlamov 5 GEM 31
Janstary 5 GEM 34
Rozenblyum 5 GEM 35
Staudt 5 GEM 36
Bijemarks 5 GEM 36
Schlesinger 5 GEM 37
Cullers 5 GEM 37
Lomberg 5 GEM 38
Gustafsson 5 GEM 39
Taniguchijiro 5 GEM 39
Raphaela 5 GEM 40
Komarov 5 GEM 40
Budstewart 5 GEM 40
Zamora 5 GEM 43
Shcherbakovia 5 GEM 45
Jameslee 5 GEM 46
Ananthnarayan 5 GEM 47
von Wrangel 5 GEM 48
Willgrundy 5 GEM 48
Kenos 5 GEM 48
Elenaberman 5 GEM 48
Ignatius 5 GEM 50
Kharasterteam 5 GEM 51
Chiara 5 GEM 51
Juewa 5 GEM 52
Dajowestrich 5 GEM 53
Noahcain 5 GEM 54
Randi 5 GEM 54
Shor 5 GEM 54
Lilydeveau 5 GEM 54
Hexlein 5 GEM 55
Ninkasi 5 GEM 55
Tanchozuru 5 GEM 56
Lisauckis 5 GEM 56
Erdibalint 5 GEM 57
Antonysutton 5 GEM 57
Stampfer 5 GEM 57
Beatrix 5 GEM 58