Asahi 16 GEM 43
Krystofharant 16 GEM 44
Lasorda 16 GEM 44
Stenflo 16 GEM 45
Tracie 16 GEM 46
Barryhaase 16 GEM 47
Carolus Quartus 16 GEM 47
DuBridge 16 GEM 47
Mohorovicic 16 GEM 48
Oppolzer 16 GEM 48
Jaracimrman 16 GEM 48
Joeloic 16 GEM 49
Ikaunieks 16 GEM 51
Guest 16 GEM 53
Alaska 16 GEM 53
Yeomans 16 GEM 54
Matthewhall 16 GEM 54
Tohru 16 GEM 55
Kawaguchi 16 GEM 55
Laputa 16 GEM 56
Valetti 16 GEM 56
Suvanto 16 GEM 58
Papplaci 16 GEM 58
Yingqiuqilei 16 GEM 59
Tautvaisiene 17 GEM 0
Davidgauthier 17 GEM 2
Gracekelly 17 GEM 3
Sungjanet 17 GEM 4
Nistala 17 GEM 4
Pecorelli 17 GEM 6
Gramigna 17 GEM 7
Tokiwagozen 17 GEM 7
Prabhu 17 GEM 9
Churri 17 GEM 9
Martonspohn 17 GEM 10
Chivilikhin 17 GEM 10
Amylovell 17 GEM 10
Sonneberga 17 GEM 11
Phystech 17 GEM 11
Gotoyoshi 17 GEM 13
Marchuk 17 GEM 13
Bakulev 17 GEM 13
Recawkwell 17 GEM 14
Gellner 17 GEM 15
Xinwang 17 GEM 16
Palaniappan 17 GEM 18
Ko 17 GEM 18
Gutman 17 GEM 19
Smale 17 GEM 21
Sonja 17 GEM 21
Glarnisch 17 GEM 23
Iansohl 17 GEM 24
Bokor 17 GEM 24
Hilliard 17 GEM 25
Barentine 17 GEM 25
Yubangtaek 17 GEM 25
Weber 17 GEM 25
Euripides 17 GEM 25
Muroto 17 GEM 25
Paquet 17 GEM 26
Penttila 17 GEM 27
Cavalieri 17 GEM 27
Suarez 17 GEM 27
MOTESS 17 GEM 30
Susanoffner 17 GEM 31
Berry 17 GEM 32
Rayakazakova 17 GEM 33
Ramondiaz 17 GEM 33
Delphine 17 GEM 34
Toshikasuga 17 GEM 34
Tomaskohout 17 GEM 35
Carlwirtz 17 GEM 35
Teruhime 17 GEM 36
Williammurdoch 17 GEM 36
Verbitskaya 17 GEM 36
Selg 17 GEM 39
Helvetia 17 GEM 39
Hildakowalski 17 GEM 40
Stumpff 17 GEM 42
Hersman 17 GEM 42
Kisohinoki 17 GEM 43
Harbrucker 17 GEM 44
Kamerunberg 17 GEM 45
Skadiang 17 GEM 45
Bethemmons 17 GEM 46
Kogayukihito 17 GEM 47
Danielpeng 17 GEM 48
Fedoseev 17 GEM 48
Rheakamat 17 GEM 49
Bellqvist 17 GEM 49
Tobiaswolf 17 GEM 49
Norma 17 GEM 50
Plantade 17 GEM 51
Heiankyo 17 GEM 54
Pirogov 17 GEM 54
Wiberg 17 GEM 55
Gomezdonet 17 GEM 55
Tedflint 17 GEM 56
Colombini 17 GEM 57
Hathor 17 GEM 58
Anniegrauer 17 GEM 58
Muinonen 17 GEM 59
Baume 18 GEM 0
Sagarrambhia 18 GEM 0
Toshihanda 18 GEM 1
Eudoxos 18 GEM 1
Alexblank 18 GEM 2
Zwanzig 18 GEM 2
Klokun 18 GEM 3
Gemoore 18 GEM 4
Sambre 18 GEM 7
van Marxveldt 18 GEM 8
Richarnold 18 GEM 9
Aggarwal 18 GEM 10
Yoshinori 18 GEM 13
Letianzhang 18 GEM 14
Dogo Onsen 18 GEM 15
Faure 18 GEM 15
Aroncoraor 18 GEM 15
Nymphe 18 GEM 15
Nileshraval 18 GEM 16
Petrovedomosti 18 GEM 17
Cameron 18 GEM 17
Sanabria-Rivera 18 GEM 17
Wendy 18 GEM 19
Rayleigh 18 GEM 20
Brubeck 18 GEM 21
Imelda 18 GEM 22
Ranjan 18 GEM 22
Ludekpesek 18 GEM 22
Dorffel 18 GEM 24
Klausheide 18 GEM 25
Hohensteina 18 GEM 29
Elgar 18 GEM 31
Ciurlionis 18 GEM 31
Mehltretter 18 GEM 31
Jemasalomon 18 GEM 32
Keenanferar 18 GEM 34
Terryburch 18 GEM 34
Walinskia 18 GEM 34
Gediminas 18 GEM 34
Youjiazhong 18 GEM 35
Gladman 18 GEM 35
Johncox 18 GEM 35
Kunitsugu 18 GEM 35
Vil'bakirov 18 GEM 35
Songyuan 18 GEM 36
TRIUMF 18 GEM 36
Obatomoyuki 18 GEM 36
Hardister 18 GEM 36
Brunk 18 GEM 36
Burnaby 18 GEM 36
Gassan 18 GEM 36
Sherrigerten 18 GEM 36
Cauchy 18 GEM 36
Kravtsov 18 GEM 37
Lorenzalevy 18 GEM 37
Samcoulson 18 GEM 37
Nelvenzon 18 GEM 38
Alvsjo 18 GEM 38
Cerreto 18 GEM 39
Tjeerd 18 GEM 40
Leechaohsi 18 GEM 40
Vsetin 18 GEM 40
Grasset 18 GEM 41
Cassini 18 GEM 41
Rinako 18 GEM 42
McGivney 18 GEM 42
Blouke 18 GEM 42
Evita 18 GEM 42