Cherylhall 17 GEM 43
Ksana 17 GEM 43
Artmane 17 GEM 43
Demin 17 GEM 43
Swapnavdeka 17 GEM 44
Watsonia 17 GEM 45
Daviddubey 17 GEM 46
Cutillo 17 GEM 46
Vehrenberg 17 GEM 48
Nei Monggol 17 GEM 48
Kremze 17 GEM 48
Ponsen 17 GEM 48
Alanburdick 17 GEM 49
Siurana 17 GEM 50
Castelfranco 17 GEM 50
Apta 17 GEM 51
Hartbeespoortdam 17 GEM 51
Danilevskij 17 GEM 52
Debjaniroy 17 GEM 54
Verrocchio 17 GEM 54
Charlois 17 GEM 55
Hideakianno 17 GEM 55
Hanzlik 17 GEM 56
Iye 17 GEM 57
Syuji 17 GEM 59
Olihainaut 17 GEM 59
Dodoens 18 GEM 0
Beranek 18 GEM 1
Madisonsneve 18 GEM 1
Jerryhorow 18 GEM 2
Anncomins 18 GEM 3
Ontake 18 GEM 3
Timossi 18 GEM 4
Iriki 18 GEM 4
Kodaihasu 18 GEM 4
Fulviobressan 18 GEM 4
Kristina 18 GEM 4
Beziau 18 GEM 5
Vasishtha 18 GEM 5
Nitta 18 GEM 6
Shul'zhenko 18 GEM 6
Saburo 18 GEM 8
De Curtis 18 GEM 8
Tutte 18 GEM 8
Terbruggen 18 GEM 9
Ueta 18 GEM 9
Fruen 18 GEM 9
Wray 18 GEM 10
Spoelhof 18 GEM 10
Porvoo 18 GEM 10
Bobylapointe 18 GEM 11
Kwak 18 GEM 11
Holsapple 18 GEM 11
Ries 18 GEM 11
Cummings 18 GEM 11
Tracicarter 18 GEM 12
Hajdu 18 GEM 13
Inoda 18 GEM 13
Kennethott 18 GEM 14
Berndkoch 18 GEM 14
Choiseungjae 18 GEM 15
Yonezawa 18 GEM 16
Jedlik 18 GEM 18
Williamon 18 GEM 18
Kimrobinson 18 GEM 19
Ketelsen 18 GEM 20
Dacke 18 GEM 20
Chrisnielsen 18 GEM 21
Mikhailov 18 GEM 23
Yamasaki 18 GEM 25
Maxschreier 18 GEM 25
Moesta 18 GEM 26
Takeyamamoto 18 GEM 27
Erwanmazarico 18 GEM 27
Norris 18 GEM 27
Shao 18 GEM 28
Lindbloom 18 GEM 28
Matthewkim 18 GEM 28
MacGregor 18 GEM 28
Janvanparadijs 18 GEM 28
Nishi-koen 18 GEM 29
Hautot 18 GEM 29
Sinton 18 GEM 29
Andrewleung 18 GEM 30
Ural 18 GEM 30
Davidseong 18 GEM 30
Reginamiller 18 GEM 30
Chuckshaw 18 GEM 30
Suevia 18 GEM 30
Yokonozaki 18 GEM 31
Koujounotsuki 18 GEM 33
Edmond 18 GEM 33
Winnecke 18 GEM 35
Muzzio 18 GEM 35
Garbarino 18 GEM 35
Femariebustos 18 GEM 37
Clasien 18 GEM 37
Niyomsatian 18 GEM 38
Tallinn 18 GEM 38
Ike 18 GEM 38
Echizenmisaki 18 GEM 38
Regina 18 GEM 39
Jackwilliamson 18 GEM 39
Terakawa 18 GEM 40
Miyauchi 18 GEM 40
Ajaysaini 18 GEM 40
Hill 18 GEM 41
Dorothynorton 18 GEM 41
Disalvo 18 GEM 41
Kuniwake 18 GEM 41
Liyakang 18 GEM 42
Tonkoopman 18 GEM 43
Isergina 18 GEM 44
von Steuben 18 GEM 46
Camillo 18 GEM 47
Donnajones 18 GEM 47
Shirao 18 GEM 47
Hegedus 18 GEM 48
Ottohahn 18 GEM 49
Chriswalker 18 GEM 49
Grieg 18 GEM 50
Akimov 18 GEM 50
Orosei 18 GEM 51
Hsingwenlin 18 GEM 51
Thomasnesch 18 GEM 51
Misch 18 GEM 52
Matsuobasho 18 GEM 52
Tarsila 18 GEM 53
Autonoma 18 GEM 54
Palmaria 18 GEM 55
Kuber 18 GEM 56
Carpino 18 GEM 56
Heinerklinkrad 18 GEM 56
Ostenia 18 GEM 57
Kalaallitnunaat 18 GEM 57
Archanaverma 18 GEM 58
de Lesseps 18 GEM 59
Villamayor 19 GEM 0
Amyvitha 19 GEM 1
Hiraizumi 19 GEM 1
Croatia 19 GEM 4
Cesco 19 GEM 4
Cervantes 19 GEM 5
Simonemarchi 19 GEM 5
Carora 19 GEM 5
Taniguchi 19 GEM 6
Rijeka 19 GEM 6
Alain 19 GEM 7
Kokubo 19 GEM 8
Sigurd 19 GEM 8
Wuminchun 19 GEM 8
Protitch 19 GEM 9
Santomurakami 19 GEM 11
Lesleymartin 19 GEM 11
Millucci 19 GEM 11
Janesmyth 19 GEM 12
2007 RY12 19 GEM 13
Benferinga 19 GEM 13
Mamigasakigawa 19 GEM 13
Teresajentz 19 GEM 13
Roccapalumba 19 GEM 14
Westphalia 19 GEM 14
Williamyeats 19 GEM 15
Yoshimi 19 GEM 16
Kona 19 GEM 16
Miriam 19 GEM 17
Guiraudon 19 GEM 17
Pathak 19 GEM 18
Oscarwilde 19 GEM 18
Klein 19 GEM 19
Salmon 19 GEM 20
Camacho 19 GEM 24
Hamabe 19 GEM 24
Viscardy 19 GEM 26
Bullock 19 GEM 27
Leakey 19 GEM 27
Marcopolo 19 GEM 28
Meligingrich 19 GEM 28
van den Bos 19 GEM 28
Begues 19 GEM 31
Kakurinji 19 GEM 33
Vogel 19 GEM 33
Songjian 19 GEM 34
Wislicenus 19 GEM 34
Fultonwright 19 GEM 34
Cesarebarbieri 19 GEM 35
Barrera 19 GEM 37
Robertmoore 19 GEM 37
Baikal 19 GEM 37
Crespodasilva 19 GEM 37
Kira 19 GEM 39
Cuillandre 19 GEM 39
Comba 19 GEM 40
Beltramemass 19 GEM 41
GNU 19 GEM 42