Was it worth it? Venus Retrograde Survival Guide
Kui planeet liigub retrograadselt, laheme me veidikeseks enda sisse, et toodelda seda, mida sel planeedil on meile opetada...
UKRAINE: MINSK II COLLAPSE IMMINENT?
Ukraina horoskoobis jõuab 2015 Septembris Saturn kvadratuuri Päikesega, mis toob ilmselt kaasa tõsiseid majandusprobleeme ja olukorra eskaleerumist...
Saturn Returns and Sect
Märgi sekt mõjutab planeetide kvalitatiivset staatust sellisel moel, et need muutuvad kas kurjemateks või headtoovamateks erinevates horoskoopides. Saturn on konstruktiivsem päevatses horoskoopides ja kahjulikum öistes ning Marsiga on vastupidi...
Uncovering medical misdiagnosis
Lühike olukirjeldus sellest, kuidas arst inimest valesti dignoosis ja kuidas astroloogia abil selles olukorras tõde jalule seati...
Venus and Mars in Synastry: Two Pairs of Lovers
Partnerlus on populaarseim astroloogia haru. Järgnev on üks põnev lähenemine partnerlushoroskoopide tõlgndamisele...
Astrology of Ebola
Ebola "sündis" Kuu loomise päeval 5 kraadi Vähis ühenduses Veenusega 8 kraadi Vähis. Iga Kuu loomine on uue tsükli seemnehetk, mil energiad on "laes". Any new moon is a seed point of a cycle, a potentially powerful moment when conditions are in flux and the energy of incarnation is at its peak...
Full Moon Lunar Eclipse in Aries, October 8, 2014
Jäära Kuu ühineb Uraaniga, olles opositsioonis Kaalude Päikesega, mis on Veenusega ühenduses ning moodustab T-kvadraadi mõlemaga. Kuidas ka Kaalude Päike ja Veenus ei sooviks rahu säilitada, teised asjasse segatud planeedid on liiga võimsad...
Venus transiting in Leo
Veenus liigub nüüd Lõvis. Veenus valitseb seda, mida me väärtustame romantilistes inimsuhetes ja seda kuidas me neid soove teistele väljendame...
Venus in Aries: Icons - The Oxford Astrologer
Iidoleid ja iluideaale on kõige rohkem nende hulgas, kellel on Veenus Jääras. Ükski teine astroloogiline kombinatsioon ei anna nii palju näiteid. Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Jennifer Aniston, George Clooney jpt...
Unrefined Ego: The Unaspected Sun in Relationships
Päike valitseb sinu ego ja teadlikku tahet. Päike on alati peategelane suhetes. Päikese aspektid teistele planeetidele näitavad kuidas sa kaasad nende energiat...